index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127  


334PPR630KH TO 3362-P-203 Series - Datasheet, PDF

Sitemap 3 :

334PPR630KH
 
334PPR630KH
 
334PPS102K
 
334PPS102K
 
334PPS102K
 
334PPS122K
 
334PPS122K
 
334PPS122K
 
334PPS122KD17
 
334PPS122KD17
 
334PPS122KD17
 
334PPS152K
 
334PPS152K
 
334PPS152K
 
334PPS152KD20
 
334PPS152KD20
 
334PPS152KD20
 
334PPS202K
 
334PPS202K
 
334PPS202K
 
334PPS252K
 
334PPS252K
 
334PPS252K
 
334PPS252KD26
 
334PPS252KD26
 
334PPS252KD26
 
334PPS252KS
 
334PPS252KS
 
334PPS252KS
 
334PPS302K
 
334PPS302K
 
334PPS302K
 
334PPS302KS
 
334PPS302KS
 
334PPS302KS
 
334PPS700KG
 
334PPS700KG
 
334PPS700KG
 
334PPS700KJ
 
334PPS700KJ
 
334PPS700KJ
 
334PPS850K
 
334PPS850K
 
334PPS850K
 
334PPS850KG
 
334PPS850KG
 
334PPS850KG
 
334PSB102K2H
 
334PSB102K2H
 
334PSB102K2H
 
334PSB122K2H
 
334PSB122K2H
 
334PSB122K2H
 
334PSB122K2J
 
334PSB122K2J
 
334PSB122K2J
 
334PSB122K4H
 
334PSB122K4H
 
334PSB122K4H
 
334PSB152K2H
 
334PSB152K2H
 
334PSB152K2H
 
334PSB152K2J
 
334PSB152K2J
 
334PSB152K2J
 
334PSB152K4H
 
334PSB152K4H
 
334PSB152K4H
 
334PSB202K2J
 
334PSB202K2J
 
334PSB202K2J
 
334PSB202K2JA
 
334PSB202K4J
 
334PSB202K4J
 
334PSB202K4J
 
334PSB202K4JA
 
334PSB252K2J
 
334PSB252K2J
 
334PSB252K2J
 
334PSB252K4J
 
334PSB252K4J
 
334PSB252K4J
 
334PSB302K2R
 
334PSB302K2R
 
334PSB302K2R
 
334PSB302K4R
 
334PSB302K4R
 
334PSB302K4R
 
334PSB700K2H
 
334PSB700K2H
 
334PSB700K2H
 
334PSB850K2H
 
334PSB850K2H
 
334PSB850K2H
 
334PWS630KJ
 
334PWS630KJ
 
334RLS050M
 
334RLS050M
 
334RMB202K
 
334RMB202K#
 
334RMB302K
 
334RMB302K#
 
334RSB152K2H
 
334RSB202K2H
 
334RSB202K2J
 
334RSB202K2J
 
334RSB202K2J
 
334RSB202K4H
 
334RSB302K2J
 
334RSB302K2J
 
334RSB302K2J
 
334RSB302K4J
 
334RSB302K4J
 
334RSB302K4J
 
334SMH050M
 
334SMH050M
 
334SMH050M
 
334SMH050M
 
334SMH050M
 
334SML050MD4
 
334SML050MD4
 
334SML050MD4
 
334SML050MD4
 
334STF050M
 
334STF050M
 
334SVF050M
 
334SVF050M
 
334SVF050M
 
334SVF050M
 
334THB305KE
 
334THB305KG
 
334TLS050M
 
334UMR100K
 
335
 
335
 
335
 
335
 
335-10-101-00-160
 
335-10-132-00-160
 
335-10-202-00-160
 
335-10-272-00-160
 
335-1006
 
335-40-132-00-160000
 
335-5173
 
335-5174
 
335-5175
 
335-5176
 
335-90-101-00-160
 
335-90-132-00-160
 
335-90-202-00-160
 
335-90-272-00-160
 
335-AA10-G5P
 
335-AA1A-G5P
 
335-AD10-G5P
 
335-AD1A-G5P
 
3350
 
3350
 
33502A
 
33503A
 
33509B
 
33510B
 
335114B00032G
 
335114B00032G
 
33511B
 
33512B
 
33519B
 
3352
 
3352
 
3352
 
3352-A-60
 
33520B
 
335211B00000G
 
335211B00000G
 
335211B00032G
 
335211B00032G
 
335214B00000G
 
335214B00000G
 
335214B00032G
 
335214B00032G
 
335214B00034G
 
335214B00034G
 
33521A
 
33521B
 
335224B00032G
 
335224B00032G
 
335224B00034G
 
335224B00034G
 
33522A
 
33522B
 
3352E-1-103LF
 
3352H-1-503LF
 
3352N
 
3352N-A-60
 
3352P-1-503LF
 
3352T-1-103
 
3352T-1-202LF
 
3352W-1-103
 
3352W-1-103
 
3352W-1-103LF
 
3352W-1-103LF
 
3352_13
 
3353
 
335314B00000G
 
335314B00000G
 
335314B00032G
 
335314B00032G
 
335314B00035G
 
335314B00035G
 
335324B00032G
 
335324B00032G
 
3354
 
3357-9209
 
3357-9215
 
3357-9225
 
3357-9237
 
3357-9250
 
3357-92XX
 
335714B00000G
 
335714B00000G
 
335714B00032G
 
335714B00032G
 
335724B00032G
 
335724B00032G
 
3358-0000
 
3358-0000
 
3358-0001
 
3358-0002
 
335814B00000G
 
335814B00000G
 
335814B00032G
 
335814B00032G
 
335824B00032G
 
335824B00032G
 
335824B00034
 
335824B00034G
 
335824B00034G
 
3358W-1-103
 
3358W-1-103LF
 
3359
 
3359
 
3359/VA05
 
3359P-1-103
 
3359P-10-103
 
335AVD050MCR
 
335AXZ050M
 
335AXZ050M
 
335AXZ050M
 
335AXZ050M
 
335BPA050M
 
335BPA050M
 
335BPA050M
 
335BPA050M
 
335BPA100M
 
335BPA100M
 
335BPA100M
 
335BPA100M
 
335BPS050M
 
335BPS050M
 
335BPS050M
 
335BPS050M
 
335BPS100M
 
335BPS100M
 
335BPS100M
 
335BPS100M
 
335CKE050M
 
335CKE050M
 
335CKE050M
 
335CKE050M
 
335CKE050M
 
335CKE050M
 
335CKE050M
 
335CKE100M
 
335CKE100M
 
335CKE100M
 
335CKE100M
 
335CKE100M
 
335CKE100M
 
335CKE100M
 
335CKE200M
 
335CKE200M
 
335CKE200M
 
335CKE200M
 
335CKE200M
 
335CKE200M
 
335CKE200M
 
335CKE250M
 
335CKE250M
 
335CKE250M
 
335CKE250M
 
335CKE250M
 
335CKE250M
 
335CKE250M
 
335CKE250MGM
 
335CKE250MGM
 
335CKE250MGM
 
335CKE250MGM
 
335CKE250MGM
 
335CKE250MGM
 
335CKE250MGM
 
335CKE350MJM
 
335CKE350MJM
 
335CKE350MJM
 
335CKE350MJM
 
335CKE350MJM
 
335CKE350MJM
 
335CKE350MJM
 
335CKE400M
 
335CKE400M
 
335CKE400M
 
335CKE400M
 
335CKE400M
 
335CKE400M
 
335CKE400M
 
335CKE400MJM
 
335CKE400MJM
 
335CKE400MJM
 
335CKE400MJM
 
335CKE400MJM
 
335CKE400MJM
 
335CKE400MJM
 
335CKE450M
 
335CKE450M
 
335CKE450MFH
 
335CKE450MFH
 
335CKE450MFH
 
335CKE450MFH
 
335CKE450MFH
 
335CKE450MGJG
 
335CKE450MGJG
 
335CKE450MGJG
 
335CKE450MGJG
 
335CKE450MGJG
 
335CKE450MLM
 
335CKE450MLN
 
335CKS050M
 
335CKS050M
 
335CKS050M
 
335CKS050M
 
335CKS050M
 
335CKS050M
 
335CKS050M
 
335CKS100M
 
335CKS100M
 
335CKS100M
 
335CKS100M
 
335CKS100M
 
335CKS100M
 
335CKS100M
 
335CKS200M
 
335CKS250M
 
335CKS250M
 
335CKS250MGM
 
335CKS250MGM
 
335CKS250MGM
 
335CKS250MGM
 
335CKS250MGM
 
335CKS250MGM
 
335CKS250MGM
 
335CKS350MJM
 
335CKS350MJM
 
335CKS350MJM
 
335CKS350MJM
 
335CKS350MJM
 
335CKS350MJM
 
335CKS350MJM
 
335CKS400M
 
335CKS400M
 
335CKS400MJM
 
335CKS400MJM
 
335CKS400MJM
 
335CKS400MJM
 
335CKS400MJM
 
335CKS400MJM
 
335CKS400MJM
 
335CKS450M
 
335CKS450M
 
335CKS450MLM
 
335CKS450MLM
 
335CKS450MLM
 
335CKS450MLM
 
335CKS450MLM
 
335CKS450MLM
 
335CKS450MLM
 
335DCN2R7MGJG
 
335DCN2R7MGJG
 
335DER2R5SGU
 
335DER2R5SGU
 
335E2C2M
 
335E2C3M
 
335E2I2M
 
335E2I3M
 
335E3C2M
 
335E3C3M
 
335E3I2M
 
335E3I3M
 
335E5C2M
 
335E5C3M
 
335E5I2M
 
335E5I3M
 
335FXM050M
 
335FXM050M
 
335FXM050M
 
335FXM100M
 
335FXM100M
 
335FXM100M
 
335GAZ035M
 
335GAZ050M
 
335HC5750KR
 
335HSM050M
 
335HSM050M
 
335HSM050M
 
335HSM050M
 
335HST050M
 
335JE
 
335K100RA4
 
335K100RA4-FA
 
335KBM050M
 
335KBM050M
 
335KBM050M
 
335KBM050M
 
335KBM100M
 
335KBM100M
 
335KBM100M
 
335KBM100M
 
335KFM400MFH
 
335KFM450MFBW
 
335KXM100M
 
335KXM100M
 
335KXM100M
 
335KXM100M
 
335L2C2M
 
335L2C3M
 
335L2I2M
 
335L2I3M
 
335L3C2M
 
335L3C3M
 
335L3I2M
 
335L3I3M
 
335L5C2M
 
335L5C3M
 
335L5I2M
 
335L5I3M
 
335LC5750K5PM8
 
335LCA050M
 
335MABA01KJ
 
335MABA01KJ
 
335MABA01KJ
 
335MABA02KH
 
335MABA02KH
 
335MABA02KH
 
335MABA02KI
 
335MABA02KI
 
335MABA02KI
 
335MABA02KJ
 
335MABA02KJ
 
335MABA02KJ
 
335MABA03KH
 
335MABA03KH
 
335MABA03KH
 
335MABA03KI
 
335MABA03KI
 
335MABA03KI
 
335MABA04KH
 
335MABA04KH
 
335MABA04KH
 
335MABA05KJ
 
335MABA05KJ
 
335MABA05KJ
 
335MARA01KN
 
335MARA01KN
 
335MARA01KN
 
335MARA02KJ
 
335MARA02KJ
 
335MARA02KJ
 
335MARA02KN
 
335MARA02KN
 
335MARA02KN
 
335MARA03KJ
 
335MARA03KJ
 
335MARA03KJ
 
335MARA04KJ
 
335MARA04KJ
 
335MARA04KJ
 
335MARA06KN
 
335MARA06KN
 
335MARA06KN
 
335MHBA01K
 
335MHBA01K
 
335MHBA01K2J
 
335MHBA01K2J
 
335MHBA02K2H
 
335MHBA02K2H
 
335MHBA02K4H
 
335MHBA02K4H
 
335MHBA03K2H
 
335MHBA03K2H
 
335MHBS35K2H
 
335MHBS35K2H
 
335MHBS40K2H
 
335MHBS40K2H
 
335MHBS50K2H
 
335MHBS50K2H
 
335MHBS60K2H
 
335MHBS60K2H
 
335MHBS70K2H
 
335MHBS70K2H
 
335MHBS70K2J
 
335MHBS70K2J
 
335MHBS70K4H
 
335MHBS70K4H
 
335MHBS70KJ
 
335MHBS70KJ##
 
335MKP275KH
 
335MKP275KH
 
335MKP275KH
 
335MKP275KHF
 
335MKP275KHF
 
335MKP275KJ
 
335MKP275KJ
 
335MKP275KJ
 
335MMR100K
 
335MMR100K
 
335MMR100K
 
335MMR250K
 
335MMR250K
 
335MMR250K
 
335MPW160K
 
335MPW160K
 
335MPW160K
 
335MPW250K
 
335MPW250K
 
335MPW250K
 
335MPW400K
 
335MPW400K
 
335MPW400K
 
335MSR100K
 
335MSR100K
 
335MSR100K
 
335MTB063KE
 
335MTB063KE
 
335MTB063KE
 
335MTB063KG
 
335MTB063KG
 
335MTB063KG
 
335MTB100KE
 
335MTB100KE
 
335MTB100KE
 
335MTB100KG
 
335MTB100KG
 
335MTB100KG
 
335MTB102KJ
 
335MTB102KJ
 
335MTB160KG
 
335MTB160KG
 
335MTB160KG
 
335MTB160KH
 
335MTB160KH
 
335MTB160KH
 
335MTB250KG
 
335MTB250KG
 
335MTB250KG
 
335MTB250KH
 
335MTB250KH
 
335MTB250KH
 
335MTB400KH
 
335MTB400KH
 
335MTB400KH
 
335MTB630KJ
 
335MTB630KJ
 
335MTB630KJ
 
335MTR063KD
 
335MTR063KD
 
335MTR100KD
 
335MTR100KD
 
335MTR102KN
 
335MTR102KN
 
335MTR250KG
 
335MTR250KG
 
335MTR400KJ
 
335MTR400KJ
 
335MTR630KN
 
335MTR630KN
 
335MWR050K
 
335MWR050K
 
335MWR050K
 
335MWR063K
 
335MWR063K
 
335MWR063K
 
335MWR100K
 
335MWR100K
 
335MWR100K
 
335MWR250K
 
335MWR250K
 
335MWR250K
 
335MWR400K
 
335MWR400K
 
335MWR400K
 
335NCN050M
 
335NCN050M
 
335NPS050M
 
335NPS050M
 
335NPS050M
 
335P2C2M
 
335P2C3M
 
335P2I2M
 
335P2I3M
 
335P3C2M
 
335P3C3M
 
335P3I2M
 
335P3I3M
 
335P5C2M
 
335P5C3M
 
335P5I2M
 
335P5I3M
 
335PBM050M
 
335PBM050M
 
335PBM050M
 
335PGM050M
 
335PGM050M
 
335PGM050M
 
335PGM050M
 
335PHB250K2H
 
335PHB250K2H
 
335PHB250K2H
 
335PHB330K2H
 
335PHB330K2H
 
335PHB330K2H
 
335PHB400K2H
 
335PHB400K2H
 
335PHB400K2H
 
335PHB400K4H
 
335PHB400K4H
 
335PHB400K4H
 
335PHB600K2H
 
335PHB600K2H
 
335PHB600K2H
 
335PHB600K2J
 
335PHB600K2J
 
335PHB600K2J
 
335PHB600K4H
 
335PHB600K4H
 
335PHB600K4H
 
335PHB700K2J
 
335PHB700K2J
 
335PHB700K2J
 
335PHB700K4J
 
335PHB700K4J
 
335PHB700K4J
 
335PHB850K2J
 
335PHB850K2J
 
335PHB850K2J
 
335PHB850K4J
 
335PHB850K4J
 
335PHB850K4J
 
335PHB850K6J
 
335PHC250K
 
335PHC250K
 
335PHC250K
 
335PHC330KJ
 
335PHC330KJ
 
335PHC330KJ
 
335PHC400K
 
335PHC400K
 
335PHC400K
 
335PHC400KN
 
335PHC400KN
 
335PHC400KN
 
335PHC600K
 
335PHC600K
 
335PHC600K
 
335PHC700K
 
335PHC700K
 
335PHC700K
 
335PHC850K
 
335PHC850K
 
335PHC850K
 
335PHC850KS
 
335PHC850KS
 
335PHC850KS
 
335PLM050M
 
335PMB102K
 
335PMB102K#
 
335PMB122K#
 
335PMB700K
 
335PMB700K#
 
335PMB700KA#
 
335PMB850K
 
335PMB850K#
 
335PMC600K
 
335PMC600K#
 
335PMC700K
 
335PMC700K#
 
335PPA102KS
 
335PPA102KS
 
335PPA700K
 
335PPA700K
 
335PPA700KD32
 
335PPA700KD32
 
335PPA700KS
 
335PPA700KS
 
335PPA850K
 
335PPA850K
 
335PPA850KS
 
335PPA850KS
 
335PPB250K
 
335PPB250K
 
335PPB250K
 
335PPB400K
 
335PPB400K
 
335PPB400K
 
335PPR630KJ
 
335PPR630KJ
 
335PPR630KJ
 
335PPS102K
 
335PPS102K
 
335PPS102KS
 
335PPS102KS
 
335PPS122K
 
335PPS122K
 
335PPS122KS
 
335PPS122KS
 
335PPS700K
 
335PPS700K
 
335PPS700KD26
 
335PPS700KD26
 
335PPS700KS
 
335PPS700KS
 
335PPS850K
 
335PPS850K
 
335PPS850KS
 
335PPS850KS
 
335PSB102K2R
 
335PSB102K2R
 
335PSB102K4R
 
335PSB102K4R
 
335PSB102K6R
 
335PSB102K6R
 
335PSB122K4R
 
335PSB122K6R
 
335PSB700K2J
 
335PSB700K2J
 
335PSB700K4J
 
335PSB700K4J
 
335PSB700K6J
 
335PSB850K2R
 
335PSB850K2R
 
335PSB850K4R
 
335PSB850K4R
 
335PSB850K6R
 
335PSB850K6R
 
335QPC450KB8
 
335QPC450KB8#
 
335RLS050M
 
335RLS050M
 
335RMB102K
 
335RMB102K#
 
335RMB122K
 
335RMB122K#
 
335RMB152K#
 
335RMB700K#
 
335RMB850K#
 
335RSB102K2R
 
335RSB102K2R
 
335RSB102K4R
 
335RSB122K2R
 
335RSB122K2R
 
335RSB122K4R
 
335RSB122K4R
 
335RSB152K4R
 
335RSB152K6R
 
335RSB700K2J
 
335RSB700K4J
 
335RSB850K2J
 
335RSB850K4J
 
335RSS050M
 
335RSS050M
 
335RSS050M
 
335RSS050M
 
335RSS050M
 
335RSS050M
 
335RSS050M
 
335RZM050M
 
335RZM050M
 
335SAK050M
 
335SAK050M
 
335SAK050M
 
335SAK050M
 
335SAK100M
 
335SAK100M
 
335SAK100M
 
335SAK100M
 
335SMH050M
 
335SMH050M
 
335SMH050M
 
335SMH050M
 
335SMH050M
 
335SML050M
 
335SML050M
 
335SML050M
 
335SML050M
 
335SML100M
 
335SML100M
 
335SML100M
 
335SML100M
 
335STF050M
 
335STF050M
 
335SVF050M
 
335SVF050M
 
335SVF050M
 
335SVF050M
 
335SVH050MCR
 
335SVH050MCR
 
335SVH450MTP
 
335SVH450MTP
 
335SVL050MCW
 
335SVL050MCW
 
335TLS050M
 
335TLS050M
 
335TLS050M
 
335TMA050M
 
335TMA050M
 
335TMA050M
 
335TMA050M
 
335TMA100M
 
335TMA100M
 
335TMA100M
 
335TMA100M
 
335TMA250M
 
335TMA250M
 
335TMA250M
 
335TMA250M
 
335TMA350M
 
335TMA350M
 
335TMA350M
 
335TMA350M
 
335TMA400M
 
335TMA400M
 
335TMA400M
 
335TMA400M
 
335TMA450M
 
335TMA450M
 
335TMA450M
 
335TMA450M
 
335TTA050M
 
335TTA100M
 
335TTA100M
 
335TTA100M
 
335TTA100M
 
335TTA100M
 
335TTA100M
 
335TTA160M
 
335TTA160M
 
335TTA160M
 
335TTA160M
 
335TTA160M
 
335TTA160M
 
335TTA250M
 
335TTA250M
 
335TTA250M
 
335TTA250M
 
335TTA250M
 
335TTA250M
 
335TTA350M
 
335TTA450M
 
335TTA450M
 
335TTA450M
 
335TTA450M
 
335TTA450M
 
335TTA450M
 
335TXK400MFH
 
335TXK400MFH
 
335TXK450M
 
335TXK450M
 
335TXK450MFBC
 
335TXK450MFBC
 
335TXK450M_13
 
335V2C2M
 
335V2C3M
 
335V2I2M
 
335V2I3M
 
335V3C2M
 
335V3C3M
 
335V3I2M
 
335V3I3M
 
335V5C2M
 
335V5C3M
 
335V5I2M
 
335V5I3M
 
336
 
3360
 
3360C-1-103LF
 
3360P-1-103LF
 
3360Y-1-103LF
 
3361
 
3361
 
3361
 
33611A
 
3361ELH
 
3361ELT
 
3361EUA
 
3361EUA-TL
 
3361I
 
3361I-090
 
3361I-100
 
3361I-110
 
3361I-120
 
3361I-130
 
3361I-140
 
3361I-150
 
3361I-165
 
3361I-180
 
3361I-200
 
3361I-220
 
3361I-240
 
3361I-280
 
3361I-310
 
3361I-350
 
3361I-90NJH
 
3361I-R10JH
 
3361I-R11JH
 
3361I-R12JH
 
3361I-R13JH
 
3361I-R14JH
 
3361I-R15JH
 
3361I-R17JH
 
3361I-R18JH
 
3361I-R20JH
 
3361I-R22JH
 
3361I-R24JH
 
3361I-R28JH
 
3361I-R31JH
 
3361I-R35JH
 
3361I_15
 
3361LH
 
3361LT
 
3361P
 
3361P-1-100G
 
3361P-1-100GLF
 
3361P-1-101G
 
3361P-1-101GLF
 
3361P-1-102G
 
3361P-1-102GLF
 
3361P-1-102GLF
 
3361P-1-103
 
3361P-1-103G
 
3361P-1-103GLF
 
3361P-1-103GLF
 
3361P-1-104G
 
3361P-1-104GLF
 
3361P-1-105G
 
3361P-1-105GLF
 
3361P-1-200G
 
3361P-1-200GLF
 
3361P-1-201G
 
3361P-1-201GLF
 
3361P-1-202G
 
3361P-1-202GLF
 
3361P-1-203G
 
3361P-1-203GLF
 
3361P-1-204G
 
3361P-1-204GLF
 
3361P-1-205G
 
3361P-1-205GLF
 
3361P-1-254G
 
3361P-1-254GLF
 
3361P-1-500G
 
3361P-1-500GLF
 
3361P-1-501G
 
3361P-1-501GLF
 
3361P-1-502G
 
3361P-1-502G
 
3361P-1-502GLF
 
3361P-1-502GLF
 
3361P-1-502GLF
 
3361P-1-503G
 
3361P-1-503GLF
 
3361P-1-503GLF
 
3361P-1-504G
 
3361P-1-504GLF
 
3361S
 
3361S-1-102GLF
 
3361S-1-103GLF
 
3361S-1-104
 
3361S-1-503GLF
 
3361UA
 
3361UA-TL
 
3362
 
3362
 
3362
 
3362
 
3362-P-100
 
3362-P-101
 
3362-P-102
 
3362-P-103
 
3362-P-104
 
3362-P-105
 
3362-P-200
 
3362-P-201
 
3362-P-202
 
3362-P-203
 


index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127