index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257  


2SC5405 TO 2SC790 Series - Datasheet, PDF

Sitemap 2 :

2SC5405
 
2SC5406
 
2SC5406A
 
2SC5407
 
2SC5407
 
2SC5408
 
2SC5408-T1
 
2SC5409
 
2SC5409-T1
 
2SC5411
 
2SC5412
 
2SC5414
 
2SC5414A
 
2SC5415
 
2SC5415A
 
2SC5415A
 
2SC5415A
 
2SC5415AE-TD-E
 
2SC5415AF-TD-E
 
2SC5415A_12
 
2SC5416
 
2SC5416
 
2SC5416
 
2SC5416
 
2SC5416
 
2SC5416LS
 
2SC5416_15
 
2SC5416_2015
 
2SC5417
 
2SC5417
 
2SC5417
 
2SC5417
 
2SC5417
 
2SC5417LS
 
2SC5417_15
 
2SC5417_2015
 
2SC5418
 
2SC5419
 
2SC5419
 
2SC5420
 
2SC5421
 
2SC5422
 
2SC5423
 
2SC5431
 
2SC5432
 
2SC5433
 
2SC5434
 
2SC5435
 
2SC5436
 
2SC5437
 
2SC5437
 
2SC5437;TT;SOT-523F
 
2SC5439
 
2SC5439
 
2SC5439
 
2SC5439
 
2SC5439
 
2SC5439
 
2SC5439_06
 
2SC5439_15
 
2SC5439_2015
 
2SC5440
 
2SC5443
 
2SC5444
 
2SC5445
 
2SC5446
 
2SC5447
 
2SC5448
 
2SC5449
 
2SC5449
 
2SC5450
 
2SC5450
 
2SC5451
 
2SC5452
 
2SC5453
 
2SC5454
 
2SC5454
 
2SC5454
 
2SC5454_15
 
2SC5455
 
2SC5455
 
2SC5455
 
2SC5455_15
 
2SC5457
 
2SC5457
 
2SC5458
 
2SC5458
 
2SC5458_05
 
2SC5459
 
2SC5459
 
2SC5459_07
 
2SC5460
 
2SC5460
 
2SC5460_04
 
2SC5463
 
2SC5463
 
2SC5464
 
2SC5464FT
 
2SC5464FT
 
2SC5464FT_07
 
2SC5465
 
2SC5465
 
2SC5465_05
 
2SC5466
 
2SC5466
 
2SC5466_04
 
2SC5468
 
2SC547
 
2SC547
 
2SC547
 
2SC547
 
2SC547
 
2SC5470
 
2SC5472
 
2SC5473
 
2SC5474
 
2SC5476
 
2SC5477
 
2SC5477
 
2SC5477_10
 
2SC5478
 
2SC5480
 
2SC5480
 
2SC5482
 
2SC5482
 
2SC5482
 
2SC5482_12
 
2SC5484
 
2SC5485
 
2SC5485
 
2SC5486
 
2SC5488
 
2SC5488A
 
2SC5488A
 
2SC5488A
 
2SC5488A-TL-H
 
2SC5488A_12
 
2SC5489
 
2SC5490
 
2SC5490A
 
2SC5490A
 
2SC5490A
 
2SC5490A-TL-H
 
2SC5490A_12
 
2SC5497
 
2SC5501
 
2SC5501A
 
2SC5501A
 
2SC5501A
 
2SC5501A
 
2SC5501A-4-TR-E
 
2SC5501A-4-TR-E
 
2SC5501A_12
 
2SC5502
 
2SC5503
 
2SC5504
 
2SC5505
 
2SC5506
 
2SC5507
 
2SC5507-T2
 
2SC5508
 
2SC5508
 
2SC5508-A
 
2SC5508-T2
 
2SC5508-T2
 
2SC5508-T2-A
 
2SC5508-T2B
 
2SC5508-T2B-A
 
2SC5508_15
 
2SC5509
 
2SC5509
 
2SC5509
 
2SC5509-A
 
2SC5509-T2
 
2SC5509-T2
 
2SC5509-T2-A
 
2SC5511
 
2SC5513
 
2SC5514
 
2SC5514
 
2SC5515
 
2SC5516
 
2SC5516
 
2SC5516
 
2SC5517
 
2SC5517
 
2SC5517
 
2SC5518
 
2SC5518
 
2SC5519
 
2SC5519
 
2SC5521
 
2SC5522
 
2SC5523
 
2SC5524
 
2SC5534
 
2SC5536
 
2SC5536A
 
2SC5536A
 
2SC5536A
 
2SC5536A-TL-H
 
2SC5536A_12
 
2SC5537
 
2SC5538
 
2SC5538A
 
2SC5539
 
2SC5539A
 
2SC554
 
2SC5540
 
2SC5541
 
2SC5543
 
2SC5543
 
2SC5543YA-TR-E
 
2SC5544
 
2SC5544
 
2SC5544YZ-TL-E
 
2SC5544YZ-TR-E
 
2SC5545
 
2SC5545
 
2SC5545ZS-TL-E
 
2SC5546
 
2SC5546
 
2SC5547
 
2SC5548
 
2SC5548
 
2SC5548A
 
2SC5548A
 
2SC5548A_05
 
2SC5548A_15
 
2SC5548_05
 
2SC5549
 
2SC5549
 
2SC5549_04
 
2SC5550
 
2SC5550
 
2SC5550_04
 
2SC5551
 
2SC5551A
 
2SC5551A
 
2SC5551A
 
2SC5551AE-TD-E
 
2SC5551AF-TD-E
 
2SC5551AF-TD-E
 
2SC5551A_12
 
2SC5552
 
2SC5552
 
2SC5553
 
2SC5553
 
2SC5554
 
2SC5554
 
2SC5555
 
2SC5555
 
2SC5555ZD-TR-E
 
2SC5556
 
2SC5562
 
2SC5562
 
2SC5562_04
 
2SC5563
 
2SC5563
 
2SC5563_04
 
2SC5564
 
2SC5565
 
2SC5565
 
2SC5566
 
2SC5566
 
2SC5566
 
2SC5566
 
2SC5566-TD-E
 
2SC5566-TD-E
 
2SC5567
 
2SC5568
 
2SC5569
 
2SC5569
 
2SC5569
 
2SC5569
 
2SC5569
 
2SC5569-TD-E
 
2SC5570
 
2SC5572
 
2SC5572
 
2SC5577
 
2SC5578
 
2SC5580
 
2SC5583
 
2SC5584
 
2SC5584
 
2SC5584
 
2SC5585
 
2SC5585
 
2SC5585
 
2SC5585
 
2SC5585
 
2SC5585
 
2SC5585
 
2SC5585F
 
2SC5585_11
 
2SC5585_15
 
2SC5587
 
2SC5588
 
2SC5589
 
2SC5590
 
2SC5591
 
2SC5591
 
2SC5591A
 
2SC5592
 
2SC5593
 
2SC5593
 
2SC5594
 
2SC5594
 
2SC5594XP-TL-E
 
2SC5597
 
2SC5597
 
2SC5606
 
2SC5606
 
2SC5606
 
2SC5606
 
2SC5606-A
 
2SC5606-A
 
2SC5606-A
 
2SC5606-T1
 
2SC5606-T1
 
2SC5606-T1
 
2SC5606-T1
 
2SC5606-T1-A
 
2SC5606-T1-A
 
2SC5606-T1-A
 
2SC5606_1
 
2SC5607
 
2SC5609
 
2SC5610
 
2SC5611
 
2SC5612
 
2SC5614
 
2SC5619
 
2SC5619
 
2SC5619
 
2SC5619_13
 
2SC5620
 
2SC5620
 
2SC5621
 
2SC5621
 
2SC5621
 
2SC5621_13
 
2SC5622
 
2SC5622
 
2SC5622
 
2SC5623
 
2SC5623
 
2SC5624
 
2SC5624
 
2SC5624VH-TL-E
 
2SC5625
 
2SC5625
 
2SC5625
 
2SC5625_10
 
2SC5626
 
2SC5626
 
2SC5628
 
2SC5628
 
2SC5628XZ-TL-E
 
2SC5629
 
2SC563
 
2SC5631
 
2SC5631
 
2SC5632
 
2SC5633
 
2SC5633
 
2SC5633_09
 
2SC5634
 
2SC5635
 
2SC5636
 
2SC5637
 
2SC5638
 
2SC5639
 
2SC563A
 
2SC5645
 
2SC5646
 
2SC5646A
 
2SC5646A
 
2SC5646A
 
2SC5646A-TL-H
 
2SC5646A_12
 
2SC5647
 
2SC5648
 
2SC5654
 
2SC5657
 
2SC5658
 
2SC5658
 
2SC5658
 
2SC5658
 
2SC5658
 
2SC5658
 
2SC5658
 
2SC5658
 
2SC5658
 
2SC5658
 
2SC5658-HF
 
2SC5658-HF
 
2SC5658-HF
 
2SC5658-HF_15
 
2SC5658-Q
 
2SC5658-Q
 
2SC5658-Q_16
 
2SC5658-R
 
2SC5658-R
 
2SC5658-R_13
 
2SC5658-S
 
2SC5658-S
 
2SC5658M3T5G
 
2SC5658M3T5G
 
2SC5658M3T5G
 
2SC5658M3T5G_14
 
2SC5658RM3T5G
 
2SC5658RM3T5G
 
2SC5658T2LR
 
2SC5658T2LR
 
2SC5658_15
 
2SC5659
 
2SC5659
 
2SC5659
 
2SC5659
 
2SC5659_09
 
2SC5659_10
 
2SC5661
 
2SC5661
 
2SC5661
 
2SC5661
 
2SC5661T2LP
 
2SC5661_09
 
2SC5662
 
2SC5662
 
2SC5662
 
2SC5662
 
2SC5663
 
2SC5663
 
2SC5663PT
 
2SC5663TPT
 
2SC5665
 
2SC5666
 
2SC5669
 
2SC5669
 
2SC5669
 
2SC5669
 
2SC5669
 
2SC5669_15
 
2SC5669_2015
 
2SC568
 
2SC5680
 
2SC5681
 
2SC5682
 
2SC5683
 
2SC5684
 
2SC5684
 
2SC5684_04
 
2SC5686
 
2SC5686
 
2SC5689
 
2SC5690
 
2SC5692
 
2SC5692
 
2SC5692_04
 
2SC5694
 
2SC5694
 
2SC5695
 
2SC5696
 
2SC5696
 
2SC5698
 
2SC5699
 
2SC5700
 
2SC5700
 
2SC5700WB-TR-E
 
2SC5702
 
2SC5702
 
2SC5702ZS-TL-E
 
2SC5703
 
2SC5703
 
2SC5703_06
 
2SC5706
 
2SC5706
 
2SC5706
 
2SC5706
 
2SC5706
 
2SC5706
 
2SC5706
 
2SC5706
 
2SC5706-E
 
2SC5706-E
 
2SC5706-H
 
2SC5706-H
 
2SC5706-TL-E
 
2SC5706-TL-E
 
2SC5706-TL-H
 
2SC5706-TL-H
 
2SC5706D
 
2SC5707
 
2SC5707
 
2SC5707
 
2SC5707
 
2SC5707
 
2SC5707
 
2SC5707-E
 
2SC5707-E
 
2SC5707-E
 
2SC5707-E
 
2SC5707-TL-E
 
2SC5707-TL-E
 
2SC5707-TL-E
 
2SC5707-TL-E
 
2SC5709
 
2SC5710
 
2SC5712
 
2SC5712
 
2SC5712_06
 
2SC5713
 
2SC5713
 
2SC5713_06
 
2SC5714
 
2SC5714
 
2SC5714_06
 
2SC5716
 
2SC5717
 
2SC5720
 
2SC5722
 
2SC5725
 
2SC5726
 
2SC5727
 
2SC5728
 
2SC5729
 
2SC5729
 
2SC5730
 
2SC5730K
 
2SC5738
 
2SC5738
 
2SC5738_04
 
2SC5739
 
2SC5745
 
2SC5745-T1
 
2SC5746
 
2SC5746-T3
 
2SC5748
 
2SC5750_15
 
2SC5751
 
2SC5751_15
 
2SC5752
 
2SC5752
 
2SC5752-T1
 
2SC5752_15
 
2SC5753_15
 
2SC5754
 
2SC5754
 
2SC5754-T2
 
2SC5754_15
 
2SC5755
 
2SC5755
 
2SC5755_04
 
2SC5757
 
2SC5757
 
2SC5757WE-TR-E
 
2SC5758
 
2SC5758
 
2SC5758WF-TR-E
 
2SC5759
 
2SC5761
 
2SC5761-T2
 
2SC5763
 
2SC5763
 
2SC5764
 
2SC5764
 
2SC5765
 
2SC5765
 
2SC5765G-T9S-K
 
2SC5765L-T9S-K
 
2SC5765_15
 
2SC5772
 
2SC5772
 
2SC5772
 
2SC5772
 
2SC5772FR-TL-E
 
2SC5773
 
2SC5773
 
2SC5773JR-TL-E
 
2SC5774
 
2SC5775
 
2SC5776
 
2SC5777
 
2SC5778
 
2SC5779
 
2SC5781
 
2SC5782
 
2SC5783
 
2SC5784
 
2SC5784
 
2SC5784_06
 
2SC5785
 
2SC5785
 
2SC5785_15
 
2SC5787
 
2SC5787-T3
 
2SC5788
 
2SC5789
 
2SC5791
 
2SC5792
 
2SC5793
 
2SC5794
 
2SC5801
 
2SC5801-T3
 
2SC5802
 
2SC5802
 
2SC5802
 
2SC5802
 
2SC5802_15
 
2SC5802_2015
 
2SC5803
 
2SC5804
 
2SC5807
 
2SC5807
 
2SC5807_07
 
2SC5808
 
2SC5809
 
2SC5810
 
2SC5811
 
2SC5812
 
2SC5812
 
2SC5812WG-TR-E
 
2SC5813
 
2SC5814
 
2SC5814
 
2SC5814_10
 
2SC5815
 
2SC5815
 
2SC5815_10
 
2SC5816
 
2SC5817
 
2SC5819
 
2SC5819
 
2SC5819_04
 
2SC5820
 
2SC5823
 
2SC5824
 
2SC5824
 
2SC5824
 
2SC5824
 
2SC5824_1
 
2SC5824_11
 
2SC5824_2
 
2SC5825
 
2SC5825
 
2SC5825
 
2SC5825
 
2SC5825
 
2SC5825_07
 
2SC5825_09
 
2SC5825_10
 
2SC5825_11
 
2SC5826
 
2SC5826
 
2SC5826_11
 
2SC5826_REVB
 
2SC5827
 
2SC5828
 
2SC5829
 
2SC5831
 
2SC5832
 
2SC5838
 
2SC5839
 
2SC5840
 
2SC5841
 
2SC5845
 
2SC584500L
 
2SC5846
 
2SC5848
 
2SC5849
 
2SC5849
 
2SC5850
 
2SC5851
 
2SC5852
 
2SC5855
 
2SC5855
 
2SC5856
 
2SC5857
 
2SC5858
 
2SC5859
 
2SC5863
 
2SC5865
 
2SC5865
 
2SC5865TLR
 
2SC5865_11
 
2SC5866
 
2SC5866
 
2SC5866
 
2SC5866TLR
 
2SC5866_1
 
2SC5866_11
 
2SC5868
 
2SC5868
 
2SC5868_11
 
2SC5873S
 
2SC5874S
 
2SC5875
 
2SC5876
 
2SC5876
 
2SC5876
 
2SC5876
 
2SC5876T106Q
 
2SC5876T106R
 
2SC5876_1
 
2SC5876_11
 
2SC5877S
 
2SC588
 
2SC588
 
2SC5880
 
2SC5880
 
2SC5880
 
2SC5880_1
 
2SC5880_11
 
2SC5881
 
2SC5882
 
2SC5884
 
2SC5885
 
2SC5885
 
2SC5885
 
2SC5886
 
2SC5886A
 
2SC5886_06
 
2SC5887
 
2SC5887
 
2SC5888
 
2SC5888
 
2SC5889
 
2SC5889
 
2SC5889_15
 
2SC5890
 
2SC5890
 
2SC5890
 
2SC5894
 
2SC5895
 
2SC5895
 
2SC5895
 
2SC5895
 
2SC5895
 
2SC5895_15
 
2SC5895_2015
 
2SC5896
 
2SC5899
 
2SC5900
 
2SC5900
 
2SC5902
 
2SC5902
 
2SC5904
 
2SC5905
 
2SC5906
 
2SC5909
 
2SC5912
 
2SC5913
 
2SC5914
 
2SC5915
 
2SC5916
 
2SC5926
 
2SC5930
 
2SC5931
 
2SC5932
 
2SC5933
 
2SC5935
 
2SC5935P
 
2SC5935Q
 
2SC5938
 
2SC5938A
 
2SC5938A
 
2SC5938B
 
2SC5938B
 
2SC5939
 
2SC5945
 
2SC5945TR-E
 
2SC5946
 
2SC5947
 
2SC5948
 
2SC5949
 
2SC5949
 
2SC5949
 
2SC5949-O
 
2SC5951
 
2SC5954
 
2SC5954P
 
2SC5954Q
 
2SC5957
 
2SC5957M
 
2SC5960
 
2SC5964
 
2SC5964
 
2SC5964
 
2SC5964-TD-E
 
2SC5964-TD-E
 
2SC5964-TD-H
 
2SC5966
 
2SC5967
 
2SC5968
 
2SC5974
 
2SC5974A
 
2SC5974B
 
2SC5975
 
2SC5976
 
2SC5979
 
2SC5980
 
2SC5990
 
2SC5991
 
2SC5993
 
2SC5993
 
2SC5994
 
2SC5994
 
2SC5994
 
2SC5994-TD-E
 
2SC5994-TD-E
 
2SC5996
 
2SC5996A
 
2SC5996A
 
2SC5996B
 
2SC5996B
 
2SC5998
 
2SC5998YC
 
2SC5999
 
2SC6000
 
2SC6010
 
2SC6011
 
2SC6011
 
2SC6011
 
2SC6011A
 
2SC6011A
 
2SC6012
 
2SC6013
 
2SC6014
 
2SC6015
 
2SC6016
 
2SC6017
 
2SC6017
 
2SC6017
 
2SC6017-E
 
2SC6017-TL-E
 
2SC6019
 
2SC6020
 
2SC6021
 
2SC6022
 
2SC6023
 
2SC6023
 
2SC6023-TR-E
 
2SC6024
 
2SC6025
 
2SC6026
 
2SC6026CT
 
2SC6026MFV
 
2SC6026MFV
 
2SC6026MFV
 
2SC6026MFV-GR
 
2SC6026MFV-Y
 
2SC6033
 
2SC6033
 
2SC6033_06
 
2SC6034
 
2SC6036
 
2SC6040
 
2SC6041
 
2SC6042
 
2SC6043
 
2SC6043
 
2SC6043-AE
 
2SC6044
 
2SC6046
 
2SC6046
 
2SC6046_10
 
2SC605
 
2SC6053
 
2SC6053
 
2SC6053_10
 
2SC606
 
2SC6061
 
2SC6064
 
2SC6065
 
2SC607
 
2SC6071
 
2SC6075
 
2SC6076
 
2SC6077
 
2SC6078
 
2SC6079
 
2SC6080
 
2SC6081
 
2SC6082
 
2SC6082
 
2SC6082
 
2SC6082-1E
 
2SC6083
 
2SC6083A
 
2SC6084
 
2SC6087
 
2SC6089
 
2SC6090
 
2SC6090LS
 
2SC6091
 
2SC6092LS
 
2SC6093
 
2SC6093LS
 
2SC6094
 
2SC6094
 
2SC6094-TD-E
 
2SC6095
 
2SC6095
 
2SC6095-TD-E
 
2SC6096
 
2SC6096
 
2SC6096-TD-E
 
2SC6096-TD-H
 
2SC6097
 
2SC6097
 
2SC6097
 
2SC6097-E
 
2SC6097-TL-E
 
2SC6098
 
2SC6098
 
2SC6098
 
2SC6098-E
 
2SC6098-TL-E
 
2SC6099
 
2SC6099
 
2SC6099
 
2SC6099-E
 
2SC6099-TL-E
 
2SC6100
 
2SC6101
 
2SC6102
 
2SC6102
 
2SC6106
 
2SC6112
 
2SC6113
 
2SC6114
 
2SC6116LS
 
2SC6117
 
2SC6118LS
 
2SC6120
 
2SC6120_10
 
2SC6124
 
2SC6125
 
2SC6126
 
2SC6133
 
2SC6134
 
2SC6135
 
2SC6139
 
2SC6140
 
2SC6141
 
2SC6142
 
2SC6144
 
2SC6144SG
 
2SC6144SG
 
2SC6145
 
2SC6145
 
2SC6145A
 
2SC6145A
 
2SC6146
 
2SC633SP
 
2SC634
 
2SC634SP
 
2SC641
 
2SC641K
 
2SC643
 
2SC643
 
2SC643
 
2SC643
 
2SC643A
 
2SC643A
 
2SC643A
 
2SC643A
 
2SC643A_15
 
2SC643A_2014
 
2SC643_15
 
2SC643_2014
 
2SC6517
 
2SC668SP
 
2SC681
 
2SC681
 
2SC681ARD
 
2SC681AYL
 
2SC697
 
2SC697A
 
2SC7008
 
2SC717
 
2SC730
 
2SC732TM
 
2SC741
 
2SC752
 
2SC752GTM
 
2SC752TM
 
2SC752TM
 
2SC756A
 
2SC781
 
2SC789
 
2SC789
 
2SC789
 
2SC789
 
2SC789_15
 
2SC789_2014
 
2SC790
 
2SC790
 


index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257