index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257  


2SC3467 TO 2SC3865 Series - Datasheet, PDF

Sitemap 2 :

2SC3467
 
2SC3467
 
2SC3468
 
2SC3468
 
2SC3468
 
2SC3468G-X-AB3-R
 
2SC3468_15
 
2SC3470
 
2SC3474
 
2SC3474
 
2SC3474_05
 
2SC3475
 
2SC3478
 
2SC3478
 
2SC3478A
 
2SC3479
 
2SC3480
 
2SC3481
 
2SC3481
 
2SC3482
 
2SC3482
 
2SC3483
 
2SC3484
 
2SC3485
 
2SC3486
 
2SC3486
 
2SC3486
 
2SC3486
 
2SC3486
 
2SC3486_15
 
2SC3486_2014
 
2SC3494
 
2SC3495
 
2SC3496
 
2SC3496A
 
2SC3496A
 
2SC3501
 
2SC3502
 
2SC3502
 
2SC3502
 
2SC3502
 
2SC3503
 
2SC3503
 
2SC3503
 
2SC3503
 
2SC3503
 
2SC3503CSTU
 
2SC3503CSTU
 
2SC3503DSTU
 
2SC3503DSTU
 
2SC3503ESTU
 
2SC3503ESTU
 
2SC3503FSTU
 
2SC3503FSTU
 
2SC3504
 
2SC3504
 
2SC3505
 
2SC3505
 
2SC3505
 
2SC3505
 
2SC3505
 
2SC3505_15
 
2SC3505_2014
 
2SC3506
 
2SC3506
 
2SC3506
 
2SC3506
 
2SC3506
 
2SC3506_15
 
2SC3506_2014
 
2SC3507
 
2SC3507
 
2SC3507
 
2SC3507
 
2SC3507
 
2SC3507_15
 
2SC3507_2014
 
2SC3510
 
2SC3512
 
2SC3512
 
2SC3512
 
2SC3512TZ-E
 
2SC3513
 
2SC3513
 
2SC3514
 
2SC3514
 
2SC3515
 
2SC3515
 
2SC3515
 
2SC3515_04
 
2SC3518-Z
 
2SC3518-Z
 
2SC3518-Z
 
2SC3518-Z
 
2SC3518-Z_15
 
2SC3518-Z_15
 
2SC3519
 
2SC3519
 
2SC3519
 
2SC3519
 
2SC3519
 
2SC3519
 
2SC3519A
 
2SC3519A
 
2SC3519A
 
2SC3519A
 
2SC3519A
 
2SC3519A
 
2SC3519B
 
2SC3519_07
 
2SC3526
 
2SC3526H
 
2SC3526H
 
2SC3527
 
2SC3527
 
2SC3528
 
2SC3528
 
2SC3528
 
2SC3528
 
2SC3540
 
2SC3540
 
2SC3540
 
2SC3544
 
2SC3545
 
2SC3545
 
2SC3545
 
2SC3545
 
2SC3545
 
2SC3547
 
2SC3547
 
2SC3547A
 
2SC3547A
 
2SC3547A
 
2SC3547A
 
2SC3547A_07
 
2SC3547B
 
2SC3547B
 
2SC3549
 
2SC3549
 
2SC3549
 
2SC3549
 
2SC3550
 
2SC3551
 
2SC3551
 
2SC3551
 
2SC3551
 
2SC3552
 
2SC3552
 
2SC3552
 
2SC3552
 
2SC3553
 
2SC3554
 
2SC3554
 
2SC3554_15
 
2SC3557
 
2SC3557
 
2SC3557
 
2SC3559
 
2SC3559
 
2SC3559
 
2SC3561
 
2SC3563
 
2SC3563
 
2SC3565
 
2SC3566
 
2SC3567
 
2SC3568
 
2SC3568
 
2SC3568
 
2SC3568
 
2SC3569
 
2SC3569
 
2SC3569
 
2SC3569
 
2SC3570
 
2SC3570
 
2SC3571
 
2SC3571
 
2SC3571
 
2SC3571
 
2SC3572
 
2SC3576
 
2SC3577
 
2SC3577
 
2SC3577
 
2SC3580
 
2SC3581
 
2SC3582
 
2SC3582
 
2SC3583
 
2SC3583
 
2SC3583
 
2SC3583
 
2SC3583
 
2SC3583_15
 
2SC3585
 
2SC3585
 
2SC3585
 
2SC3585
 
2SC3585
 
2SC3585-T1B
 
2SC3585_15
 
2SC3587
 
2SC3588
 
2SC3588-Z
 
2SC3588-Z
 
2SC3590
 
2SC3591
 
2SC3591
 
2SC3591
 
2SC3591
 
2SC3595
 
2SC3596
 
2SC3597
 
2SC3598
 
2SC3599
 
2SC3600
 
2SC3601
 
2SC3603
 
2SC3604
 
2SC3604
 
2SC3605
 
2SC3606
 
2SC3606
 
2SC3607
 
2SC3608
 
2SC3611
 
2SC3613
 
2SC3615
 
2SC3616
 
2SC3617
 
2SC3617
 
2SC3617
 
2SC3617_15
 
2SC3618
 
2SC3618
 
2SC3619
 
2SC3619
 
2SC3619
 
2SC3619
 
2SC3619
 
2SC3619_06
 
2SC3620
 
2SC3620
 
2SC3620_04
 
2SC3621
 
2SC3621
 
2SC3621
 
2SC3621_06
 
2SC3622
 
2SC3622A
 
2SC3623
 
2SC3623
 
2SC3623A
 
2SC3624
 
2SC3624
 
2SC3624
 
2SC3624
 
2SC3624-T1B
 
2SC3624A
 
2SC3624A
 
2SC3624A
 
2SC3624A-T1B
 
2SC3626
 
2SC3626
 
2SC3626
 
2SC3627
 
2SC3627
 
2SC3627
 
2SC3628
 
2SC3629
 
2SC3630
 
2SC3631
 
2SC3631-Z
 
2SC3631-Z
 
2SC3631-Z_15
 
2SC3632-AZ
 
2SC3632-Z
 
2SC3632-Z
 
2SC3632-Z
 
2SC3632-Z-K
 
2SC3632-Z-L
 
2SC3632-Z-M
 
2SC3632-Z_15
 
2SC3632-Z_15
 
2SC3632Z
 
2SC3636
 
2SC3636
 
2SC3636
 
2SC3636
 
2SC3637
 
2SC3637
 
2SC3637
 
2SC3637
 
2SC3637
 
2SC3637_15
 
2SC3637_2014
 
2SC3638
 
2SC3638
 
2SC3638
 
2SC3638
 
2SC3638
 
2SC3638_15
 
2SC3638_2014
 
2SC3640
 
2SC3642
 
2SC3642
 
2SC3643
 
2SC3644
 
2SC3645
 
2SC3645
 
2SC3645-HF_15
 
2SC3645-R
 
2SC3645-R-HF
 
2SC3645-S-HF
 
2SC3645-T
 
2SC3645-T-HF
 
2SC3645_15
 
2SC3646
 
2SC3646
 
2SC3646
 
2SC3646
 
2SC3646
 
2SC3646
 
2SC3646-R
 
2SC3646-T
 
2SC3646S-TD-E
 
2SC3646S-TD-E
 
2SC3646T-TD-E
 
2SC3646T-TD-E
 
2SC3646_15
 
2SC3647
 
2SC3647
 
2SC3647
 
2SC3647
 
2SC3647
 
2SC3647
 
2SC3647
 
2SC3647-AB3-R
 
2SC3647-R
 
2SC3647-T
 
2SC3647G-X-AB3-R
 
2SC3647L-AB3-R
 
2SC3647L-X-AB3-R
 
2SC3647S-TD-E
 
2SC3647S-TD-E
 
2SC3647T-TD-E
 
2SC3647T-TD-E
 
2SC3647_09
 
2SC3647_15
 
2SC3648
 
2SC3648
 
2SC3648
 
2SC3648
 
2SC3648
 
2SC3648
 
2SC3648
 
2SC3648
 
2SC3648
 
2SC3648
 
2SC3648-AB3-R
 
2SC3648-HF_15
 
2SC3648-R
 
2SC3648-R-HF
 
2SC3648-T
 
2SC3648-T-HF
 
2SC3648-X-AB3-R
 
2SC3648G-X-AB3-R
 
2SC3648G-X-AB3-R
 
2SC3648L-AB3-R
 
2SC3648L-X-AB3-R
 
2SC3648S
 
2SC3648S-TD-E
 
2SC3648T
 
2SC3648T-TD-E
 
2SC3648_10
 
2SC3648_15
 
2SC3648_15
 
2SC3649
 
2SC3649
 
2SC3649
 
2SC3649
 
2SC3649-HF_15
 
2SC3649-R
 
2SC3649-R-HF
 
2SC3649-S
 
2SC3649-S-HF
 
2SC3649-T
 
2SC3649-T-HF
 
2SC3649S-TD-E
 
2SC3649S-TD-E
 
2SC3649S-TD-H
 
2SC3649S-TD-H
 
2SC3649T-TD-E
 
2SC3649T-TD-E
 
2SC3649T-TD-H
 
2SC3649T-TD-H
 
2SC3649_15
 
2SC3650
 
2SC3650
 
2SC3650
 
2SC3650
 
2SC3650
 
2SC3650
 
2SC3650
 
2SC3650
 
2SC3650_11
 
2SC3650_15
 
2SC3650_15
 
2SC3651
 
2SC3651
 
2SC3651
 
2SC3651_1
 
2SC3652
 
2SC3653
 
2SC3657
 
2SC3657
 
2SC3658
 
2SC3658
 
2SC3658
 
2SC3658
 
2SC3658
 
2SC3658_15
 
2SC3658_2014
 
2SC3659
 
2SC3659
 
2SC3661
 
2SC3661
 
2SC3663
 
2SC3663
 
2SC3664
 
2SC3665
 
2SC3665
 
2SC3665
 
2SC3665-Y
 
2SC3665_04
 
2SC3666
 
2SC3666
 
2SC3666_04
 
2SC3668
 
2SC3668
 
2SC3668_04
 
2SC3669
 
2SC3669
 
2SC3669
 
2SC3669
 
2SC3669G-X-AA3-R
 
2SC3669G-X-AB3-R
 
2SC3669G-X-TM3-T
 
2SC3669G-X-TN3-R
 
2SC3669L-X-TM3-T
 
2SC3669L-X-TN3-R
 
2SC3669_04
 
2SC3669_15
 
2SC3669_2
 
2SC3670
 
2SC3670
 
2SC3670_04
 
2SC3671
 
2SC3671
 
2SC3671_04
 
2SC3672
 
2SC3673
 
2SC3673
 
2SC3673_04
 
2SC3675
 
2SC3675
 
2SC3675
 
2SC3676
 
2SC3676
 
2SC3677
 
2SC3678
 
2SC3678
 
2SC3678
 
2SC3678
 
2SC3678
 
2SC3678_15
 
2SC3678_2014
 
2SC3679
 
2SC3679
 
2SC3679
 
2SC3679
 
2SC3679
 
2SC3679B
 
2SC3679_15
 
2SC3679_2014
 
2SC3680
 
2SC3680
 
2SC3680
 
2SC3680
 
2SC3680
 
2SC3680_15
 
2SC3680_2014
 
2SC3685
 
2SC3685
 
2SC3685
 
2SC3685
 
2SC3685
 
2SC3685_15
 
2SC3685_2014
 
2SC3686
 
2SC3686
 
2SC3686
 
2SC3686
 
2SC3686
 
2SC3686_15
 
2SC3686_2014
 
2SC3687
 
2SC3688
 
2SC3688
 
2SC3688
 
2SC3688
 
2SC3688
 
2SC3688
 
2SC3688_15
 
2SC3688_2014
 
2SC3689
 
2SC3689
 
2SC3690
 
2SC3691
 
2SC3691
 
2SC3691
 
2SC3691
 
2SC3691
 
2SC3691_15
 
2SC3691_2014
 
2SC3692
 
2SC3692
 
2SC3692
 
2SC3692
 
2SC3692_15
 
2SC3692_2014
 
2SC3693
 
2SC3693
 
2SC3693
 
2SC3693
 
2SC3693_15
 
2SC3693_2014
 
2SC3694
 
2SC3694
 
2SC3694
 
2SC3694
 
2SC3694_15
 
2SC3694_2014
 
2SC3703
 
2SC3704
 
2SC3705
 
2SC3707
 
2SC3707
 
2SC3708
 
2SC3709
 
2SC3709
 
2SC3709A
 
2SC3709A
 
2SC3709A
 
2SC3709A-Y
 
2SC3709A_04
 
2SC3710
 
2SC3710
 
2SC3710
 
2SC3710
 
2SC3710
 
2SC3710A
 
2SC3710A
 
2SC3710A
 
2SC3710A
 
2SC3710A-YF
 
2SC3710A_04
 
2SC3710_15
 
2SC3710_2014
 
2SC3714
 
2SC3714
 
2SC3719
 
2SC3720
 
2SC3720
 
2SC3720_15
 
2SC3720_2014
 
2SC3722
 
2SC3722K
 
2SC3723
 
2SC3723
 
2SC3723
 
2SC3723
 
2SC3723
 
2SC3723
 
2SC3723_15
 
2SC3723_2014
 
2SC3724
 
2SC3724
 
2SC3725
 
2SC3725
 
2SC3725
 
2SC3725
 
2SC3725
 
2SC3725
 
2SC3725
 
2SC3725_15
 
2SC3725_2014
 
2SC3728
 
2SC3728
 
2SC3729
 
2SC3731
 
2SC3732
 
2SC3733
 
2SC3734
 
2SC3734
 
2SC3734
 
2SC3734-3
 
2SC3734-B22
 
2SC3734-B22
 
2SC3734-B22-HF
 
2SC3734-B23
 
2SC3734-B23
 
2SC3734-B23-HF
 
2SC3734-B24
 
2SC3734-B24
 
2SC3734-B24-HF
 
2SC3734-HF-3
 
2SC3734_15
 
2SC3734_15
 
2SC3735
 
2SC3735-T2B
 
2SC3736
 
2SC3736
 
2SC3736-HF
 
2SC3736-K-HF
 
2SC3736-L-HF
 
2SC3737
 
2SC3738
 
2SC3739
 
2SC3739
 
2SC3739
 
2SC3739
 
2SC3739-3
 
2SC3739-B12
 
2SC3739-B12-HF
 
2SC3739-B12-HF
 
2SC3739-B13
 
2SC3739-B13-HF
 
2SC3739-B13-HF
 
2SC3739-B14
 
2SC3739-B14-HF
 
2SC3739-B14-HF
 
2SC3739-HF
 
2SC3739-HF-3
 
2SC3739-T1B-A
 
2SC3739_15
 
2SC3743
 
2SC3743
 
2SC3746
 
2SC3746
 
2SC3746
 
2SC3746
 
2SC3746
 
2SC3746_15
 
2SC3746_2014
 
2SC3747
 
2SC3747
 
2SC3748
 
2SC3748
 
2SC3748
 
2SC3748
 
2SC3749
 
2SC3749
 
2SC3750
 
2SC3750
 
2SC3750
 
2SC3750
 
2SC3751
 
2SC3751
 
2SC3752
 
2SC3752
 
2SC3752
 
2SC3752
 
2SC3754
 
2SC3755
 
2SC3756
 
2SC3756
 
2SC3756
 
2SC3757
 
2SC3762
 
2SC3762
 
2SC3762
 
2SC3769
 
2SC3770
 
2SC3771
 
2SC3772
 
2SC3773
 
2SC3774
 
2SC3775
 
2SC3776
 
2SC3777
 
2SC3778
 
2SC3779
 
2SC3779
 
2SC3780
 
2SC3781
 
2SC3782
 
2SC3783
 
2SC3783
 
2SC3784
 
2SC3785
 
2SC3786
 
2SC3787
 
2SC3788
 
2SC3788
 
2SC3788
 
2SC3789
 
2SC3789
 
2SC3790
 
2SC3790
 
2SC3790
 
2SC3790
 
2SC3792
 
2SC3793
 
2SC3793
 
2SC3794
 
2SC3794
 
2SC3794
 
2SC3794A
 
2SC3794A
 
2SC3794A
 
2SC3795
 
2SC3795
 
2SC3795
 
2SC3795
 
2SC3795A
 
2SC3795A
 
2SC3795A
 
2SC3795B
 
2SC3795B
 
2SC3795B
 
2SC3796
 
2SC3796
 
2SC3796A
 
2SC3797
 
2SC3798
 
2SC3799
 
2SC3802K
 
2SC3803
 
2SC3803
 
2SC3803
 
2SC3803
 
2SC3803-R
 
2SC3803_04
 
2SC3805
 
2SC3807
 
2SC3807
 
2SC3807
 
2SC3807C
 
2SC3807MP
 
2SC3808
 
2SC3809
 
2SC380TM
 
2SC380TM
 
2SC380TM
 
2SC380TM
 
2SC380TM
 
2SC380TM_15
 
2SC381
 
2SC381-BN
 
2SC381-O
 
2SC381-R
 
2SC3810
 
2SC3811
 
2SC3820
 
2SC3821
 
2SC3821
 
2SC3821
 
2SC3822
 
2SC3822
 
2SC3822
 
2SC3822
 
2SC3822
 
2SC3824
 
2SC3824A
 
2SC3829
 
2SC383
 
2SC3830
 
2SC3830
 
2SC3830
 
2SC3830
 
2SC3831
 
2SC3831
 
2SC3831
 
2SC3831
 
2SC3832
 
2SC3832
 
2SC3832
 
2SC3832
 
2SC3833
 
2SC3833
 
2SC3834
 
2SC3834
 
2SC3834
 
2SC3834
 
2SC3834
 
2SC3834
 
2SC3834
 
2SC3834
 
2SC3834
 
2SC3834-TA3-T
 
2SC3834F
 
2SC3834G-TA3-T
 
2SC3834L-TA3-T
 
2SC3834Y
 
2SC3834_09
 
2SC3834_15
 
2SC3834_2014
 
2SC3835
 
2SC3835
 
2SC3835
 
2SC3835
 
2SC3835
 
2SC3835
 
2SC3835
 
2SC3835
 
2SC3835G
 
2SC3835_07
 
2SC3835_15
 
2SC3835_2014
 
2SC3836
 
2SC3837K
 
2SC3837K
 
2SC3837K
 
2SC3837K
 
2SC3837K
 
2SC3837KT146N
 
2SC3837KT146P
 
2SC3838
 
2SC3838
 
2SC3838
 
2SC3838
 
2SC3838
 
2SC3838
 
2SC3838
 
2SC3838
 
2SC3838-3
 
2SC3838-A-AE3-R
 
2SC3838-A-AL3-R
 
2SC3838-B-AE3-R
 
2SC3838-B-AL3-R
 
2SC3838-C-AE3-R
 
2SC3838-C-AL3-R
 
2SC3838-D-AE3-R
 
2SC3838-D-AL3-R
 
2SC3838-HF
 
2SC3838-HF-3
 
2SC3838-P
 
2SC3838-P
 
2SC3838-P-HF
 
2SC3838-P-HF
 
2SC3838-Q
 
2SC3838-Q
 
2SC3838-Q-HF
 
2SC3838-Q-HF
 
2SC3838-X-AE3-R
 
2SC3838-X-AL3-R
 
2SC3838-Y
 
2SC3838-Y
 
2SC3838-Y-HF
 
2SC3838-Y-HF
 
2SC3838G-X-AE3-R
 
2SC3838G-X-AE3-R
 
2SC3838G-X-AL3-R
 
2SC3838G-X-AL3-R
 
2SC3838K
 
2SC3838K
 
2SC3838K
 
2SC3838K
 
2SC3838K
 
2SC3838K
 
2SC3838K
 
2SC3838KT146P
 
2SC3838K_15
 
2SC3838L-A-AE3-R
 
2SC3838L-A-AL3-R
 
2SC3838L-B-AE3-R
 
2SC3838L-B-AL3-R
 
2SC3838L-C-AE3-R
 
2SC3838L-C-AL3-R
 
2SC3838L-D-AE3-R
 
2SC3838L-D-AL3-R
 
2SC3838L-X-AE3-R
 
2SC3838L-X-AE3-R
 
2SC3838L-X-AL3-R
 
2SC3838L-X-AL3-R
 
2SC3838Q
 
2SC3838_11
 
2SC3838_15
 
2SC3839K
 
2SC383TM
 
2SC383TM
 
2SC3840
 
2SC3840
 
2SC3841
 
2SC3841
 
2SC3841
 
2SC3842
 
2SC3842
 
2SC3842
 
2SC3842
 
2SC3842_15
 
2SC3842_2014
 
2SC3843
 
2SC3847
 
2SC3850
 
2SC3850
 
2SC3850
 
2SC3850
 
2SC3850
 
2SC3850_15
 
2SC3850_2014
 
2SC3851
 
2SC3851
 
2SC3851
 
2SC3851
 
2SC3851
 
2SC3851
 
2SC3851A
 
2SC3851A
 
2SC3851A
 
2SC3851A
 
2SC3851A
 
2SC3851A
 
2SC3851_07
 
2SC3851_15
 
2SC3851_2014
 
2SC3852
 
2SC3852
 
2SC3852
 
2SC3852
 
2SC3852
 
2SC3852
 
2SC3852A
 
2SC3852A
 
2SC3852A
 
2SC3852A
 
2SC3852_07
 
2SC3853
 
2SC3853
 
2SC3853
 
2SC3853
 
2SC3853
 
2SC3853
 
2SC3853_15
 
2SC3853_2014
 
2SC3854
 
2SC3854
 
2SC3854
 
2SC3854
 
2SC3854
 
2SC3854_15
 
2SC3854_2014
 
2SC3855
 
2SC3855
 
2SC3855
 
2SC3855
 
2SC3855
 
2SC3855_15
 
2SC3855_2014
 
2SC3856
 
2SC3856
 
2SC3856
 
2SC3856
 
2SC3856
 
2SC3856
 
2SC3856
 
2SC3856-P
 
2SC3856_07
 
2SC3856_15
 
2SC3856_2014
 
2SC3857
 
2SC3857
 
2SC3857
 
2SC3857
 
2SC3857
 
2SC3857
 
2SC3857_07
 
2SC3857_15
 
2SC3857_2014
 
2SC3858
 
2SC3858
 
2SC3858
 
2SC3858
 
2SC3858
 
2SC3858
 
2SC3858
 
2SC3858_07
 
2SC3858_15
 
2SC3858_2014
 
2SC3860
 
2SC3862
 
2SC3862
 
2SC3862
 
2SC3862_07
 
2SC3863
 
2SC3865
 
2SC3865
 
2SC3865
 


index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257