index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257  


2SC1456 TO 2SC2248 Series - Datasheet, PDF

Sitemap 2 :

2SC1456
 
2SC1456
 
2SC1456
 
2SC1466
 
2SC1467
 
2SC1468
 
2SC1469
 
2SC1469
 
2SC1469
 
2SC1469
 
2SC1469A
 
2SC1470
 
2SC1470
 
2SC1471
 
2SC1471
 
2SC1471A
 
2SC1472
 
2SC1472
 
2SC1472K
 
2SC1472K
 
2SC1472KATZ-E
 
2SC1472KBTZ-E
 
2SC1473
 
2SC1473
 
2SC1473
 
2SC1473A
 
2SC1473A
 
2SC1475
 
2SC1501
 
2SC1501
 
2SC1501
 
2SC1501
 
2SC1504
 
2SC1504
 
2SC1504
 
2SC1505
 
2SC1505
 
2SC1505
 
2SC1505
 
2SC1505
 
2SC1505_15
 
2SC1505_2014
 
2SC1507
 
2SC1507
 
2SC1507
 
2SC1507
 
2SC1507_15
 
2SC1507_2014
 
2SC1509
 
2SC1514
 
2SC1514
 
2SC1514
 
2SC1514
 
2SC1514
 
2SC1514
 
2SC1514_1
 
2SC1514_2
 
2SC1515
 
2SC1515
 
2SC1515K
 
2SC1515K
 
2SC1515KTZ
 
2SC1516
 
2SC1516
 
2SC1516
 
2SC1518
 
2SC1520
 
2SC1520
 
2SC1520
 
2SC1520
 
2SC1521
 
2SC1545
 
2SC1545
 
2SC1545M
 
2SC1547
 
2SC1567
 
2SC1567
 
2SC1567
 
2SC1567
 
2SC1567
 
2SC1567A
 
2SC1567A
 
2SC1567A
 
2SC1567A
 
2SC1567A
 
2SC1568
 
2SC1568
 
2SC1568
 
2SC1568
 
2SC1569
 
2SC1569
 
2SC1569
 
2SC1569
 
2SC1570
 
2SC1571
 
2SC1571L
 
2SC1573
 
2SC1573
 
2SC1573A
 
2SC1573A
 
2SC1573B
 
2SC1576
 
2SC1576
 
2SC1576
 
2SC1577
 
2SC1577
 
2SC1577
 
2SC1579
 
2SC1579
 
2SC1579
 
2SC1580
 
2SC1580
 
2SC1580
 
2SC1583
 
2SC1583
 
2SC1584
 
2SC1584
 
2SC1584
 
2SC1584
 
2SC1585
 
2SC1585
 
2SC1585
 
2SC1586
 
2SC1586
 
2SC1586
 
2SC1590
 
2SC1609
 
2SC1609
 
2SC1609
 
2SC1610
 
2SC1610
 
2SC1610
 
2SC1615
 
2SC1617
 
2SC1617
 
2SC1617
 
2SC1617
 
2SC1618
 
2SC1618
 
2SC1618
 
2SC1619
 
2SC1619
 
2SC1619
 
2SC1621
 
2SC1621
 
2SC1622
 
2SC1622A
 
2SC1622A
 
2SC1622A
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623
 
2SC1623-HF_15
 
2SC1623-L4
 
2SC1623-L4-HF
 
2SC1623-L5
 
2SC1623-L5-HF
 
2SC1623-L6
 
2SC1623-L6
 
2SC1623-L6
 
2SC1623-L6-HF
 
2SC1623-L6_11
 
2SC1623-L7
 
2SC1623-L7
 
2SC1623-L7
 
2SC1623-L7-HF
 
2SC1623-SOT23
 
2SC1623-T1B-A
 
2SC1623F
 
2SC1623K
 
2SC1623K_11
 
2SC1623K_15
 
2SC1623L-X-AE3-R
 
2SC1623L4
 
2SC1623L5
 
2SC1623L6
 
2SC1623L7
 
2SC1623Q
 
2SC1623R
 
2SC1623S
 
2SC1623T
 
2SC1623W
 
2SC1623W
 
2SC1623W
 
2SC1623W_14
 
2SC1623XLT1
 
2SC1623_0712
 
2SC1623_10
 
2SC1623_13
 
2SC1623_15
 
2SC1623_15
 
2SC1623_15
 
2SC1623_15
 
2SC1624
 
2SC1624
 
2SC1624
 
2SC1624
 
2SC1625
 
2SC1625
 
2SC1625
 
2SC1625
 
2SC1626
 
2SC1626
 
2SC1626
 
2SC1626
 
2SC1627
 
2SC1627
 
2SC1627A
 
2SC1627A
 
2SC1627A
 
2SC1627A
 
2SC1627A
 
2SC1627A
 
2SC1627AF
 
2SC1627A_06
 
2SC1627_07
 
2SC1628
 
2SC1628-O
 
2SC1628-Y
 
2SC1629
 
2SC1645
 
2SC1645S
 
2SC1651S
 
2SC1652
 
2SC1653
 
2SC1653
 
2SC1654
 
2SC1654
 
2SC1654
 
2SC1654
 
2SC1654
 
2SC1654
 
2SC1654
 
2SC1654_0712
 
2SC1654_13
 
2SC1654_15
 
2SC1667
 
2SC1667
 
2SC1667
 
2SC1672
 
2SC1672
 
2SC1672
 
2SC1674
 
2SC1674
 
2SC1674
 
2SC1674
 
2SC1674
 
2SC1674
 
2SC1674
 
2SC1674
 
2SC1674_15
 
2SC1675
 
2SC1675
 
2SC1675
 
2SC1675
 
2SC1675_15
 
2SC1678
 
2SC1678
 
2SC1678
 
2SC1678
 
2SC1683
 
2SC1683
 
2SC1683
 
2SC1683
 
2SC1684
 
2SC1684
 
2SC1685
 
2SC1685
 
2SC1686
 
2SC1687
 
2SC1688
 
2SC1706
 
2SC1706H
 
2SC1707
 
2SC1707A
 
2SC1707AH
 
2SC1722
 
2SC1722
 
2SC1722
 
2SC1722
 
2SC1723
 
2SC1723
 
2SC1723
 
2SC1723
 
2SC1728
 
2SC1728-220C3
 
2SC1729
 
2SC1730
 
2SC1730
 
2SC1735
 
2SC1740
 
2SC1740M
 
2SC1740S
 
2SC1740S
 
2SC1740S
 
2SC1740S
 
2SC1740S
 
2SC1740S-Q
 
2SC1740S-Q
 
2SC1740S-R
 
2SC1740S-R
 
2SC1740S-S
 
2SC1740S-S
 
2SC1740STPR
 
2SC1740S_15
 
2SC1741AM
 
2SC1741AS
 
2SC1741AS
 
2SC1741AS_11
 
2SC1741S
 
2SC1741S
 
2SC1755
 
2SC1755
 
2SC1755
 
2SC1755
 
2SC1755
 
2SC1755
 
2SC1755_15
 
2SC1755_2014
 
2SC1756
 
2SC1756
 
2SC1756
 
2SC1756
 
2SC1756
 
2SC1756_15
 
2SC1756_2014
 
2SC1757
 
2SC1760
 
2SC1766
 
2SC1766
 
2SC1766
 
2SC1766
 
2SC1766
 
2SC1766
 
2SC1766PT
 
2SC1775
 
2SC1775A
 
2SC1775A
 
2SC1775AETZ
 
2SC1775AFTZ
 
2SC1777
 
2SC1777
 
2SC1777
 
2SC1778
 
2SC1779
 
2SC1781
 
2SC1781H
 
2SC1783
 
2SC1783
 
2SC1783
 
2SC1785
 
2SC1785
 
2SC1785
 
2SC1787
 
2SC1788
 
2SC1789
 
2SC1809
 
2SC1809
 
2SC1810
 
2SC1812
 
2SC1812_15
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815
 
2SC1815-1
 
2SC1815-BL
 
2SC1815-BL-T92-B-B
 
2SC1815-BL-T92-B-K
 
2SC1815-BL-T92-C-B
 
2SC1815-BL-T92-C-K
 
2SC1815-BL-T92-E-B
 
2SC1815-BL-T92-E-K
 
2SC1815-GR
 
2SC1815-GR-T92-B-B
 
2SC1815-GR-T92-B-K
 
2SC1815-GR-T92-C-B
 
2SC1815-GR-T92-C-K
 
2SC1815-GR-T92-E-B
 
2SC1815-GR-T92-E-K
 
2SC1815-GRF
 
2SC1815-H
 
2SC1815-H-HF
 
2SC1815-HF_15
 
2SC1815-L
 
2SC1815-L-HF
 
2SC1815-O
 
2SC1815-X-T92-A-B
 
2SC1815-X-T92-A-K
 
2SC1815-X-T92-B
 
2SC1815-X-T92-K
 
2SC1815-Y
 
2SC1815-Y-T92-B-B
 
2SC1815-Y-T92-B-K
 
2SC1815-Y-T92-C-B
 
2SC1815-Y-T92-C-K
 
2SC1815-Y-T92-E-B
 
2SC1815-Y-T92-E-K
 
2SC1815G-X-T92-B
 
2SC1815G-X-T92-K
 
2SC1815K
 
2SC1815L
 
2SC1815L
 
2SC1815L-BL-T92-B-B
 
2SC1815L-BL-T92-B-K
 
2SC1815L-BL-T92-C-B
 
2SC1815L-BL-T92-C-K
 
2SC1815L-BL-T92-E-B
 
2SC1815L-BL-T92-E-K
 
2SC1815L-GR
 
2SC1815L-GR-T92-B-B
 
2SC1815L-GR-T92-B-K
 
2SC1815L-GR-T92-C-B
 
2SC1815L-GR-T92-C-K
 
2SC1815L-GR-T92-E-B
 
2SC1815L-GR-T92-E-K
 
2SC1815L-X-T92-A-B
 
2SC1815L-X-T92-A-K
 
2SC1815L-X-T92-B
 
2SC1815L-X-T92-K
 
2SC1815L-Y
 
2SC1815L-Y-T92-B-B
 
2SC1815L-Y-T92-B-K
 
2SC1815L-Y-T92-C-B
 
2SC1815L-Y-T92-C-K
 
2SC1815L-Y-T92-E-B
 
2SC1815L-Y-T92-E-K
 
2SC1815LT1
 
2SC1815LT1
 
2SC1815LT1_15
 
2SC1815M
 
2SC1815W
 
2SC1815YTE2FT
 
2SC1815_05
 
2SC1815_07
 
2SC1815_11
 
2SC1815_15
 
2SC1816
 
2SC1817
 
2SC1819
 
2SC1819M
 
2SC1819M
 
2SC1819M
 
2SC1826
 
2SC1826
 
2SC1826
 
2SC1827
 
2SC1827
 
2SC1827
 
2SC1827_15
 
2SC1827_2014
 
2SC1828
 
2SC1828
 
2SC1828
 
2SC184
 
2SC1841
 
2SC1842
 
2SC1843
 
2SC1844
 
2SC1845
 
2SC1846
 
2SC1846
 
2SC1846
 
2SC1846
 
2SC1846
 
2SC1846
 
2SC1846_15
 
2SC1846_2014
 
2SC1847
 
2SC1847
 
2SC1847
 
2SC1847
 
2SC1847
 
2SC1847
 
2SC1847_15
 
2SC1847_2014
 
2SC1848
 
2SC1848
 
2SC1849
 
2SC1850
 
2SC1851
 
2SC1856
 
2SC1859
 
2SC1863
 
2SC1863
 
2SC1863
 
2SC1868
 
2SC1868
 
2SC1868
 
2SC1870
 
2SC1870
 
2SC1870
 
2SC1871A
 
2SC1871A
 
2SC1871A
 
2SC1875
 
2SC1875
 
2SC1875
 
2SC1875
 
2SC1875
 
2SC1875
 
2SC1875
 
2SC1875_15
 
2SC1875_2014
 
2SC1880
 
2SC1880
 
2SC1880
 
2SC1881
 
2SC1881
 
2SC1881
 
2SC1881
 
2SC1881
 
2SC1881K
 
2SC1881K
 
2SC1881K
 
2SC1890
 
2SC1890A
 
2SC1890A
 
2SC1890ADTZ
 
2SC1890AETZ
 
2SC1890AFTZ
 
2SC1893
 
2SC1893
 
2SC1893
 
2SC1893
 
2SC1893_15
 
2SC1893_2014
 
2SC1894
 
2SC1894
 
2SC1894
 
2SC1894
 
2SC1894_15
 
2SC1894_2014
 
2SC1895
 
2SC1895
 
2SC1895
 
2SC1904
 
2SC1904
 
2SC1904
 
2SC1905
 
2SC1905
 
2SC1905
 
2SC1905
 
2SC1905_15
 
2SC1905_2014
 
2SC1906
 
2SC1906
 
2SC1906
 
2SC1906
 
2SC1906TZ-E
 
2SC1907
 
2SC1907
 
2SC1907
 
2SC1907TZ-E
 
2SC1908
 
2SC1913
 
2SC1913
 
2SC1913
 
2SC1913
 
2SC1913A
 
2SC1913A
 
2SC1913A
 
2SC1913A
 
2SC1913_15
 
2SC1913_2014
 
2SC1921
 
2SC1921
 
2SC1921TZ-E
 
2SC1922
 
2SC1922
 
2SC1922
 
2SC1922
 
2SC1922
 
2SC1922_15
 
2SC1922_2014
 
2SC1923
 
2SC1923
 
2SC1923
 
2SC1923
 
2SC1923
 
2SC1923-O
 
2SC1923-R
 
2SC1923-Y
 
2SC1923_15
 
2SC1927
 
2SC1929
 
2SC1929
 
2SC1929
 
2SC1929
 
2SC1940
 
2SC1940
 
2SC1940_13
 
2SC1941
 
2SC1942
 
2SC1942
 
2SC1942
 
2SC1942
 
2SC1942
 
2SC1942_15
 
2SC1942_2014
 
2SC1944
 
2SC1945
 
2SC1946
 
2SC1946
 
2SC1946A
 
2SC1946A
 
2SC1946A
 
2SC1947
 
2SC1947
 
2SC1953
 
2SC1953
 
2SC1953
 
2SC1953
 
2SC1959
 
2SC1959
 
2SC1959
 
2SC1959
 
2SC1959
 
2SC1959
 
2SC1959
 
2SC1959
 
2SC1959
 
2SC1959-GR
 
2SC1959-O
 
2SC1959-Y
 
2SC1959M
 
2SC1959_07
 
2SC1959_15
 
2SC1966
 
2SC1967
 
2SC1968
 
2SC1969
 
2SC1969
 
2SC1970
 
2SC1971
 
2SC1971
 
2SC1971
 
2SC1971
 
2SC1972
 
2SC1972
 
2SC1973
 
2SC1974
 
2SC1975
 
2SC1975
 
2SC1980
 
2SC1983
 
2SC1984L
 
2SC1985
 
2SC1985
 
2SC1985
 
2SC1985
 
2SC19852SC1986
 
2SC1986
 
2SC1986
 
2SC1986
 
2SC2000
 
2SC2001
 
2SC2001
 
2SC2001
 
2SC2001
 
2SC2001
 
2SC2001
 
2SC2001
 
2SC2001
 
2SC2001
 
2SC2001-K
 
2SC2001-L
 
2SC2001-M
 
2SC2001_15
 
2SC2002
 
2SC2003
 
2SC2020
 
2SC2021
 
2SC2022
 
2SC2022
 
2SC2022
 
2SC2023
 
2SC2023
 
2SC2023
 
2SC2023
 
2SC2026
 
2SC2026
 
2SC2027
 
2SC2027
 
2SC2027
 
2SC2028
 
2SC2028
 
2SC2028/2
 
2SC2034
 
2SC2036
 
2SC2043
 
2SC2050
 
2SC2053
 
2SC2053
 
2SC2055
 
2SC2056
 
2SC2058
 
2SC2058
 
2SC2058S
 
2SC2058S
 
2SC2060
 
2SC2060
 
2SC2060
 
2SC2060
 
2SC2060
 
2SC2060
 
2SC2060
 
2SC2061
 
2SC2061
 
2SC2062S
 
2SC2062S
 
2SC2063
 
2SC2063
 
2SC2068
 
2SC2073
 
2SC2073
 
2SC2073
 
2SC2073
 
2SC2073
 
2SC2073
 
2SC2073
 
2SC2073
 
2SC2073
 
2SC2073
 
2SC2073
 
2SC2073A
 
2SC2073A
 
2SC2073A
 
2SC2073A_01
 
2SC2075
 
2SC2075
 
2SC2075
 
2SC2075
 
2SC2076
 
2SC2078
 
2SC2078
 
2SC2078
 
2SC2078
 
2SC2078
 
2SC2085
 
2SC2085
 
2SC2085
 
2SC2085
 
2SC2086
 
2SC2091
 
2SC2092
 
2SC2094
 
2SC2097
 
2SC2098
 
2SC2098
 
2SC2098
 
2SC2098_13
 
2SC2099
 
2SC2118
 
2SC2120
 
2SC2120
 
2SC2120
 
2SC2120
 
2SC2120
 
2SC2120
 
2SC2120
 
2SC2120
 
2SC2120
 
2SC2120
 
2SC2120
 
2SC2120-O
 
2SC2120_07
 
2SC2120_11
 
2SC2120_15
 
2SC2122
 
2SC2122
 
2SC2122
 
2SC2123
 
2SC2123
 
2SC2123
 
2SC2125A
 
2SC2127A
 
2SC2128A
 
2SC2130
 
2SC2131
 
2SC2133
 
2SC2134
 
2SC2137
 
2SC2137
 
2SC2137
 
2SC2139
 
2SC2139
 
2SC2139
 
2SC2139A
 
2SC2139A
 
2SC2140
 
2SC2140
 
2SC2140
 
2SC2148
 
2SC2148
 
2SC2149
 
2SC2149
 
2SC2151
 
2SC2151
 
2SC2151
 
2SC2166
 
2SC2166
 
2SC2166
 
2SC2166
 
2SC2166_15
 
2SC2166_2014
 
2SC2167
 
2SC2167
 
2SC2167
 
2SC2168
 
2SC2168
 
2SC2168
 
2SC2173
 
2SC2178
 
2SC2188
 
2SC2189
 
2SC2189
 
2SC2189
 
2SC2200
 
2SC2206
 
2SC2209
 
2SC2209
 
2SC2209
 
2SC2209
 
2SC2210
 
2SC2216
 
2SC2216
 
2SC2216
 
2SC2216
 
2SC2216
 
2SC2216
 
2SC2216M
 
2SC2216_15
 
2SC22174
 
2SC2218
 
2SC2221
 
2SC2222
 
2SC2222H
 
2SC2223
 
2SC2223
 
2SC2223
 
2SC2223
 
2SC2223-3
 
2SC2223-F12
 
2SC2223-F12-HF
 
2SC2223-F12-HF
 
2SC2223-F13
 
2SC2223-F13-HF
 
2SC2223-F13-HF
 
2SC2223-F14
 
2SC2223-F14-HF
 
2SC2223-F14-HF
 
2SC2223-HF
 
2SC2223-HF-3
 
2SC2223-T1B
 
2SC2223_15
 
2SC2229
 
2SC2229
 
2SC2229
 
2SC2229
 
2SC2229
 
2SC2229
 
2SC2229
 
2SC2229_06
 
2SC2229_15
 
2SC2230
 
2SC2230
 
2SC2230
 
2SC2230
 
2SC2230
 
2SC2230A
 
2SC2230A
 
2SC2230A
 
2SC2231
 
2SC2231A
 
2SC2233
 
2SC2233
 
2SC2233
 
2SC2233
 
2SC2233
 
2SC2233
 
2SC2235
 
2SC2235
 
2SC2235
 
2SC2235
 
2SC2235
 
2SC2235
 
2SC2235
 
2SC2235-X-T9N-B
 
2SC2235-X-T9N-K
 
2SC2235G-X-T92-B
 
2SC2235G-X-T92-K
 
2SC2235G-X-T92-R
 
2SC2235G-X-T9N-B
 
2SC2235G-X-T9N-B
 
2SC2235G-X-T9N-K
 
2SC2235G-X-T9N-K
 
2SC2235G-X-T9N-R
 
2SC2235L-X-T92-B
 
2SC2235L-X-T92-K
 
2SC2235L-X-T92-R
 
2SC2235L-X-T9N-B
 
2SC2235L-X-T9N-B
 
2SC2235L-X-T9N-K
 
2SC2235L-X-T9N-K
 
2SC2235L-X-T9N-R
 
2SC2235TM
 
2SC2235TM_15
 
2SC2235_06
 
2SC2235_09
 
2SC2235_15
 
2SC2236
 
2SC2236
 
2SC2236
 
2SC2236
 
2SC2236
 
2SC2236
 
2SC2236_06
 
2SC2237
 
2SC2238
 
2SC2238
 
2SC2238
 
2SC2238
 
2SC2238
 
2SC2238A
 
2SC2238A
 
2SC2238A
 
2SC2238A
 
2SC2238A
 
2SC2238A_15
 
2SC2238A_2014
 
2SC2238B
 
2SC2238B
 
2SC2238B
 
2SC2238B
 
2SC2238B
 
2SC2239
 
2SC2239
 
2SC2239
 
2SC2240
 
2SC2240
 
2SC2240
 
2SC2240
 
2SC2240-GR
 
2SC2240_07
 
2SC2242
 
2SC2242
 
2SC2243
 
2SC2243
 
2SC2243
 
2SC2243
 
2SC2244
 
2SC2244
 
2SC2244
 
2SC2245
 
2SC2245
 
2SC2245
 
2SC2245
 
2SC2245
 
2SC2245
 
2SC2245_13
 
2SC2246
 
2SC2246
 
2SC2246
 
2SC2246
 
2SC2246
 
2SC2246_15
 
2SC2246_2014
 
2SC2247
 
2SC2247
 
2SC2248
 


index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257