index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112  


5SDD54N4000 TO 5V6HSC Series - Datasheet

Sitemap 5 :

5SDD54N4000
 
5SDD60N2800
 
5SDD60Q2800
 
5SDD71B0200
 
5SDD71X0200
 
5SDD71X0400
 
5SDD92Z0400
 
5SDF02D6002
 
5SDF02D6004
 
5SDF03D4501
 
5SDF03D4502
 
5SDF04F6004
 
5SDF05D2501
 
5SDF05D2505
 
5SDF05F4502
 
5SDF07F4501
 
5SDF07H4501
 
5SDF08H6005
 
5SDF10H4502
 
5SDF10H4503
 
5SDF10H4520
 
5SDF10H6004
 
5SDF11F2501
 
5SDF13H4501
 
5SDF14H4505
 
5SDF16L4503
 
5SE-10
 
5SE102MT252A67
 
5SE102MT402A97
 
5SE152MT252A67
 
5SE152MT402A97
 
5SE222MT252A67
 
5SE222MT402A97
 
5SE332MT252A97
 
5SE332MT402AL7
 
5SE392MT402A98
 
5SE472MT252A97
 
5SE472MT402A98
 
5SF
 
5SF1
 
5SF1.25
 
5SF1.6
 
5SF10
 
5SF100
 
5SF102MT252A67
 
5SF103MT252A97
 
5SF125
 
5SF152MT252A67
 
5SF160
 
5SF2
 
5SF2.5
 
5SF200
 
5SF222MT252A67
 
5SF250
 
5SF3.15
 
5SF315
 
5SF332MT252A97
 
5SF4
 
5SF400
 
5SF472MT252A97
 
5SF5
 
5SF500
 
5SF6.3
 
5SF630
 
5SF682MT252A97
 
5SF8
 
5SF80
 
5SF800
 
5SF822MT252A97
 
5SFP
 
5SFP1
 
5SFP1.25
 
5SFP1.6
 
5SFP10
 
5SFP100
 
5SFP125
 
5SFP160
 
5SFP2
 
5SFP2.5
 
5SFP200
 
5SFP250
 
5SFP3.15
 
5SFP315
 
5SFP4
 
5SFP400
 
5SFP5
 
5SFP500
 
5SFP6.3
 
5SFP630
 
5SFP8
 
5SFP80
 
5SFP800
 
5SF_13
 
5SGA06D4502
 
5SGA15F2502
 
5SGA20H2501
 
5SGA20H4502
 
5SGA25H2501
 
5SGA30J2501
 
5SGA30J4502
 
5SGA30J4505
 
5SGA40L4501
 
5SGF30J4502
 
5SGF40L4502
 
5SGXEB6R2F40C3N
 
5SGXMA3H2F35C2N
 
5SHX03D6004
 
5SHX04D4502
 
5SHX06F6010
 
5SHX08F4510
 
5SHX10H6010
 
5SHX14H4510
 
5SHX19L6010
 
5SHX26L4510
 
5SHY35L4510
 
5SHY35L4511
 
5SHY35L4512
 
5SHY42L6500
 
5SHY42L6530
 
5SHY55L4500
 
5SHZ08F6000
 
5SLX12K1711
 
5SLX12L2510
 
5SLX12M1711
 
5SLX12M3301
 
5SLX12M6500
 
5SMC100A
 
5SMC100A
 
5SMC110A
 
5SMC110A
 
5SMC120A
 
5SMC120A
 
5SMC130A
 
5SMC130A
 
5SMC150A
 
5SMC150A
 
5SMC160A
 
5SMC160A
 
5SMC170A
 
5SMC170A
 
5SMC33A
 
5SMC33A
 
5SMC33A_170A
 
5SMC36A
 
5SMC36A
 
5SMC40A
 
5SMC40A
 
5SMC43A
 
5SMC43A
 
5SMC45A
 
5SMC45A
 
5SMC48A
 
5SMC48A
 
5SMC51A
 
5SMC51A
 
5SMC54A
 
5SMC54A
 
5SMC58A
 
5SMC58A
 
5SMC6.8A
 
5SMC60A
 
5SMC60A
 
5SMC64A
 
5SMC64A
 
5SMC70A
 
5SMC70A
 
5SMC75A
 
5SMC75A
 
5SMC78A
 
5SMC78A
 
5SMC85A
 
5SMC85A
 
5SMC90A
 
5SMC90A
 
5SMCJ
 
5SMDJ
 
5SMDJ100A
 
5SMDJ100CA
 
5SMDJ110A
 
5SMDJ110CA
 
5SMDJ11A
 
5SMDJ11A
 
5SMDJ11CA
 
5SMDJ120A
 
5SMDJ120CA
 
5SMDJ12A
 
5SMDJ12A
 
5SMDJ12CA
 
5SMDJ130A
 
5SMDJ130CA
 
5SMDJ13A
 
5SMDJ13A
 
5SMDJ13CA
 
5SMDJ140A
 
5SMDJ140CA
 
5SMDJ14A
 
5SMDJ14A
 
5SMDJ14CA
 
5SMDJ150A
 
5SMDJ150CA
 
5SMDJ15A
 
5SMDJ15A
 
5SMDJ15CA
 
5SMDJ160A
 
5SMDJ160CA
 
5SMDJ16A
 
5SMDJ16A
 
5SMDJ16CA
 
5SMDJ170A
 
5SMDJ170CA
 
5SMDJ17A
 
5SMDJ17A
 
5SMDJ17CA
 
5SMDJ180A
 
5SMDJ180CA
 
5SMDJ18A
 
5SMDJ18A
 
5SMDJ18CA
 
5SMDJ190A
 
5SMDJ190CA
 
5SMDJ19A
 
5SMDJ19A
 
5SMDJ19CA
 
5SMDJ20A
 
5SMDJ20A
 
5SMDJ20CA
 
5SMDJ22A
 
5SMDJ22A
 
5SMDJ22CA
 
5SMDJ24A
 
5SMDJ24A
 
5SMDJ24CA
 
5SMDJ26A
 
5SMDJ26A
 
5SMDJ26CA
 
5SMDJ28A
 
5SMDJ28A
 
5SMDJ28CA
 
5SMDJ30A
 
5SMDJ30A
 
5SMDJ30CA
 
5SMDJ33A
 
5SMDJ33A
 
5SMDJ33CA
 
5SMDJ36A
 
5SMDJ36A
 
5SMDJ36CA
 
5SMDJ40A
 
5SMDJ40A
 
5SMDJ40CA
 
5SMDJ43A
 
5SMDJ43A
 
5SMDJ43CA
 
5SMDJ45A
 
5SMDJ45A
 
5SMDJ45CA
 
5SMDJ48A
 
5SMDJ48A
 
5SMDJ48CA
 
5SMDJ51A
 
5SMDJ51A
 
5SMDJ51CA
 
5SMDJ54A
 
5SMDJ54A
 
5SMDJ54CA
 
5SMDJ58A
 
5SMDJ58A
 
5SMDJ58CA
 
5SMDJ60A
 
5SMDJ60CA
 
5SMDJ64A
 
5SMDJ64CA
 
5SMDJ70A
 
5SMDJ70CA
 
5SMDJ75A
 
5SMDJ75CA
 
5SMDJ78A
 
5SMDJ78CA
 
5SMDJ80A
 
5SMDJ80CA
 
5SMDJ85A
 
5SMDJ85CA
 
5SMDJ90A
 
5SMDJ90CA
 
5SMDJ_15
 
5SMX12E1273
 
5SMX12H1273
 
5SMX12K1273
 
5SMX12K1701
 
5SMX12L1273
 
5SMX12L2510
 
5SMX12L2511
 
5SMX12M1273
 
5SMX12M1701
 
5SMX12M3300
 
5SMX12M6500
 
5SMX12N4507
 
5SMY12H1200
 
5SMY12J1200
 
5SMY12K1201
 
5SMY12M1200
 
5SNA0400J6501
 
5SNA0600G6501
 
5SNA0800N3301
 
5SNA1200E2501
 
5SNA1200E3301
 
5SNA1200G3301
 
5SNA1500E3303
 
5SNA1600N1701
 
5SNA1800E1701
 
5SNA2400E1701
 
5SND0800M1701
 
5SNE0800E3301
 
5SNE0800M1701
 
5SNS0300U1201
 
5SQ
 
5SQ-03
 
5SQ-04
 
5SQ-05
 
5SQ-06
 
5SQ-07
 
5SQ-08
 
5SQ-09
 
5SQ01A
 
5SQ02A
 
5SQ03
 
5SQ03A
 
5SQ04
 
5SQ05
 
5SQ06
 
5SQ07
 
5SQ08
 
5SQ09
 
5SQ_15
 
5SS103MBKCA
 
5SS103MBKCC
 
5ST
 
5ST
 
5ST1
 
5ST1.25
 
5ST1.6
 
5ST10
 
5ST100
 
5ST12.5
 
5ST125
 
5ST160
 
5ST2
 
5ST2.5
 
5ST200
 
5ST250
 
5ST3.15
 
5ST315
 
5ST4
 
5ST400
 
5ST5
 
5ST500
 
5ST6.3
 
5ST63
 
5ST630
 
5ST8
 
5ST80
 
5ST800
 
5STB13N6500
 
5STB17N5200
 
5STB18N4200
 
5STB18U6500
 
5STB24N2800
 
5STB24Q2800
 
5STB25U5200
 
5STP03X5800
 
5STP03X5800
 
5STP03X6200
 
5STP03X6200
 
5STP03X6500
 
5STP03X6500
 
5STP04D3600
 
5STP04D4000
 
5STP04D4200
 
5STP04D4600
 
5STP04D5000
 
5STP04D5200
 
5STP06D2200
 
5STP06D2600
 
5STP06D2800
 
5STP07D1800
 
5STP08D2401
 
5STP08D2601
 
5STP08D2801
 
5STP09D1401
 
5STP09D1601
 
5STP09D1801
 
5STP09D1801
 
5STP09D2001
 
5STP09D2201
 
5STP1
 
5STP1.25
 
5STP1.6
 
5STP10
 
5STP100
 
5STP10D1201
 
5STP10D1401
 
5STP10D1601
 
5STP12.5
 
5STP125
 
5STP12F3600
 
5STP12F4000
 
5STP12F4200
 
5STP12K6500
 
5STP12N7800
 
5STP12N8200
 
5STP12N8500
 
5STP160
 
5STP16F2200
 
5STP16F2401
 
5STP16F2600
 
5STP16F2601
 
5STP16F2800
 
5STP16F2801
 
5STP17F1801
 
5STP17F2001
 
5STP17F2201
 
5STP17H4600
 
5STP17H5000
 
5STP17H5200
 
5STP18F1200
 
5STP18F1600
 
5STP18F1800
 
5STP18F1801
 
5STP18H3600
 
5STP18H4000
 
5STP18H4200
 
5STP18M5800
 
5STP18M6200
 
5STP18M6500
 
5STP2
 
5STP2.5
 
5STP200
 
5STP20F1201
 
5STP20F1401
 
5STP20F1601
 
5STP24H2200
 
5STP24H2600
 
5STP24H2800
 
5STP250
 
5STP25L4600
 
5STP25L5000
 
5STP25L5200
 
5STP26N5800
 
5STP26N6200
 
5STP26N6500
 
5STP27H1200
 
5STP27H1600
 
5STP27H1800
 
5STP27H2401
 
5STP27H2601
 
5STP27H2801
 
5STP28L3600
 
5STP28L4000
 
5STP28L4200
 
5STP29H1801
 
5STP29H2001
 
5STP29H2201
 
5STP3.15
 
5STP30H1401
 
5STP30H1601
 
5STP30H1801
 
5STP315
 
5STP33L2200
 
5STP33L2200
 
5STP33L2600
 
5STP33L2600
 
5STP33L2800
 
5STP33L2800
 
5STP34H1201
 
5STP34H1401
 
5STP34H1601
 
5STP34N4600
 
5STP34N5000
 
5STP34N5200
 
5STP34Q4600
 
5STP34Q5000
 
5STP34Q5200
 
5STP38N3600
 
5STP38N4000
 
5STP38N4200
 
5STP38Q3600
 
5STP38Q4000
 
5STP38Q4200
 
5STP4
 
5STP400
 
5STP42U5800
 
5STP42U6200
 
5STP42U6500
 
5STP45N2200
 
5STP45N2600
 
5STP45N2800
 
5STP45Q2200
 
5STP45Q2600
 
5STP45Q2800
 
5STP5
 
5STP500
 
5STP50Q1800
 
5STP52U4600
 
5STP52U5000
 
5STP52U5200
 
5STP6.3
 
5STP63
 
5STP630
 
5STP8
 
5STP80
 
5STP800
 
5T40
 
5T905
 
5T9050
 
5T90533
 
5T915
 
5TH21000
 
5TH23000
 
5THZ52
 
5TSD68
 
5TSS10
 
5TSS22
 
5TSS33
 
5TT
 
5TT
 
5TT1
 
5TT1.25
 
5TT1.6
 
5TT10
 
5TT100
 
5TT12
 
5TT125
 
5TT15
 
5TT160
 
5TT2
 
5TT2.5
 
5TT20
 
5TT200
 
5TT250
 
5TT3
 
5TT3.5
 
5TT300
 
5TT375
 
5TT4
 
5TT5
 
5TT500
 
5TT6
 
5TT7
 
5TT750
 
5TT8
 
5TTP
 
5TTP1
 
5TTP1-R
 
5TTP1.25
 
5TTP1.25-R
 
5TTP1.5-R
 
5TTP1.6
 
5TTP1.6-R
 
5TTP10
 
5TTP10-R
 
5TTP100
 
5TTP100-R
 
5TTP12
 
5TTP125
 
5TTP125-R
 
5TTP15
 
5TTP160
 
5TTP160-R
 
5TTP2
 
5TTP2-R
 
5TTP2.5
 
5TTP20
 
5TTP200
 
5TTP200-R
 
5TTP250
 
5TTP250-R
 
5TTP3
 
5TTP3-R
 
5TTP3.15-R
 
5TTP3.5
 
5TTP300
 
5TTP300-R
 
5TTP375
 
5TTP4
 
5TTP4-R
 
5TTP400-R
 
5TTP5
 
5TTP5-R
 
5TTP500
 
5TTP500-R
 
5TTP6
 
5TTP6-R
 
5TTP6.3-R
 
5TTP600-R
 
5TTP7
 
5TTP7-R
 
5TTP700-R
 
5TTP750
 
5TTP750-R
 
5TTP8
 
5TTP8-R
 
5TTP80-R
 
5TT_13
 
5TUZ47
 
5TUZ47C
 
5TUZ47C
 
5TUZ52
 
5TUZ52C
 
5UF
 
5UFL
 
5UHD8419518FTC
 
5UHD9019518FTC
 
5V100-DO
 
5V100-DO-201AD
 
5V19EE604NDGI
 
5V19EE604NDGI8
 
5V19EE901NLGI
 
5V19EE901NLGI8
 
5V19EE901PGGI
 
5V19EE901PGGI8
 
5V19EE904NLGI
 
5V19EE904NLGI8
 
5V1BC
 
5V1BC
 
5V1BCA
 
5V1BCA
 
5V1BCB
 
5V1BCB
 
5V1BCC
 
5V1BCC
 
5V1BS
 
5V1BS
 
5V1BS
 
5V1BS
 
5V1BS
 
5V1BSA
 
5V1BSA
 
5V1BSA
 
5V1BSA
 
5V1BSA
 
5V1BSB
 
5V1BSB
 
5V1BSB
 
5V1BSB
 
5V1BSB
 
5V1BSC
 
5V1BSC
 
5V1BSC
 
5V1BSC
 
5V1BSC
 
5V1HC
 
5V1HC
 
5V1HCA
 
5V1HCA
 
5V1HCB
 
5V1HCB
 
5V1HCC
 
5V1HCC
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HS
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSA
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSB
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V1HSC
 
5V2305NRGI
 
5V2305NRGI8
 
5V2305NRI
 
5V2305NRI8
 
5V2305PGGI
 
5V2305PGGI8
 
5V2305PGI
 
5V2305PGI8
 
5V2310NRGI
 
5V2310NRGI8
 
5V2310PGGI
 
5V2310PGGI8
 
5V40501DCG
 
5V40501DCG8
 
5V40501DCGI
 
5V40501DCGI8
 
5V40501DVG
 
5V40501DVG8
 
5V40501DVGI
 
5V40501DVGI8
 
5V41064NLG
 
5V41064NLG8
 
5V41064NLGI
 
5V41064NLGI8
 
5V41065NLG
 
5V41065NLG8
 
5V41065NLGI
 
5V41065NLGI8
 
5V41065PGG
 
5V41065PGG
 
5V41065PGG8
 
5V41065PGGI
 
5V41065PGGI8
 
5V41234
 
5V41234NLG
 
5V41234NLG8
 
5V41234NLGI
 
5V41234NLGI8
 
5V41235
 
5V41235NLG
 
5V41235NLG8
 
5V41235NLGI
 
5V41235NLGI8
 
5V41235PGG
 
5V41235PGG8
 
5V41235PGGI
 
5V41235PGGI8
 
5V41236NLG
 
5V41236NLG8
 
5V41236NLGI
 
5V41236NLGI8
 
5V41236PGG
 
5V41236PGG8
 
5V41236PGGI
 
5V41236PGGI8
 
5V41285NLGI
 
5V41285NLGI8
 
5V41285PGGI
 
5V41285PGGI8
 
5V41315NLGI
 
5V41315NLGI8
 
5V41315PGGI
 
5V41315PGGI8
 
5V45A-SMA
 
5V45A-SMA-SMAF
 
5V45A-SMAF
 
5V49EE504NLGI
 
5V49EE504NLGI8
 
5V49EE702NDGI
 
5V49EE702NDGI8
 
5V49EE704NDGI
 
5V49EE704NDGI8
 
5V49EE901NLGI
 
5V49EE901NLGI8
 
5V49EE901PGGI
 
5V49EE901PGGI8
 
5V49EE904NLGI
 
5V49EE904NLGI8
 
5V50009DCG
 
5V50009DCG8
 
5V50015DCG
 
5V50015DCG8
 
5V50015PGG
 
5V50015PGG8
 
5V50017DCG
 
5V50017DCG8
 
5V6BC
 
5V6BC
 
5V6BCA
 
5V6BCA
 
5V6BCB
 
5V6BCB
 
5V6BCC
 
5V6BCC
 
5V6BS
 
5V6BS
 
5V6BS
 
5V6BS
 
5V6BS
 
5V6BSA
 
5V6BSA
 
5V6BSA
 
5V6BSA
 
5V6BSA
 
5V6BSA_1
 
5V6BSB
 
5V6BSB
 
5V6BSB
 
5V6BSB
 
5V6BSB
 
5V6BSC
 
5V6BSC
 
5V6BSC
 
5V6BSC
 
5V6BSC
 
5V6HC
 
5V6HC
 
5V6HCA
 
5V6HCA
 
5V6HCB
 
5V6HCB
 
5V6HCC
 
5V6HCC
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HS
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSA
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSB
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 
5V6HSC
 


index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112